Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7345/11-02-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (14184/2021)
23-03-2021
ΓΚΩΛΕΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ (YESS)
82337

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. έχοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 12448/10-03-2021 έγγραφο του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Γεώργιου Γκωλέτση με θέμα «Ανάκληση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με κωδικό Επ. Ερ. 82337» ομόφωνα εγκρίνει την ανάκληση της με αρ. πρωτ. 7345/11-02-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου στο πλαίσιο του παραπάνω έργου, για τους λόγους που επικαλείται ο Επιστημονικά Υπεύθυνος στο με αρ. πρωτ. 12448/10-03-2021 έγγραφό του.

e-max.it: your social media marketing partner