Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 13327/2021
17-03-2021
01-04-2021
ΦΛΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
82869

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού

ON/OFF

Υποψήφιος Διδάκτωρ στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό

ON/OFF

Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

Άριστη Γνώση (Γ2/C2) - 100

Πολύ Καλή Γνώση (Γ1/C1) -25

Καλή Γνώση (Β2) - 10

Μέτρια Γνώση (Β1) - 0

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Portfolio

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συγκεντρώσει λιγότερες από 80 μονάδες απορρίπτεται.

Εξαιρετικό - 200

Ικανοποιητικό - 80

Βασικό - 40

Μη Ικανοποιητικό - 0

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Αν ο υποψήφιος δεν  προσέλθει στη  συνέντευξη, η αίτησή του θεωρείται απορριπτέα.

Η συνολική βαθμολογία της συνέντευξης ορίζεται στις 120 μονάδες.

Συνολική βαθμολόγηση με λιγότερα από 80 μόρια στη συνέντευξη σημαίνει ότι δεν πληρούνται σε  ικανοποιητικό βαθμό σημαντικές δεξιότητες  για τη θέση και συνεπάγεται απόρριψη της υποψηφιότητας.

1η Θεματική ενότητα συνέντευξης: Εμπειρία σε ανάλογα ερευνητικά έργα

Μη γνώστης- 0

Εισαγωγικές γνώσεις -15

Ενδιάμεσο στάδιο- 25

Ικανός-40

2η Θεματική ενότητα συνέντευξης: Οργανωτικές και Δημιουργικές ικανότητες

Μη γνώστης- 0

Εισαγωγικές γνώσεις -15

Ενδιάμεσο στάδιο- 25

Ικανός-40

3η Θεματική ενότητα συνέντευξης: Ικανότητα εργασίας σε ομάδα

Μη γνώστης- 0

Εισαγωγικές γνώσεις -15

Ενδιάμεσο στάδιο- 25

Ικανός-40

Διεπιστημονική προσέγγιση/Αξιοποίηση Αντικειμένων Εξαιρετικής Πολιτισμικής Αξίας, Δ. Οργανολογία 3D scanner και υπολογιστών. Ανάλυση, μελέτη και αποτύπωση της μορφολογίας-δομής αντικειμένων, κατασκευών, δομημένων χώρων Πολιτισμικής Κληρονομιάς, και μεταγραφή της σε ψηφιακά επεξεργάσιμα αρχεία CAD ή άλλων σχεδιαστικών προγραμμάτων υπολογιστή, με στόχο την εικαστική ερμηνεία και ανάπλασή τους, ώστε να μπορούν να ενταχθούν σε ολοκληρωμένα ψηφιακά σενάρια αφήγησης.

e-max.it: your social media marketing partner