Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 12321/2021
09-03-2021
24-03-2021
ΦΛΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
82869

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ON/OFF

Κατοχή Διδακτορικού Διπλώματος από Τμήματα Φυσικής, Χημείας ή και Πολυτεχνικών Σχολών

ON/OFF

Ερευνητική δραστηριότητα στο αντικείμενο της θέσης

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αριθμός εργασιών σε έγκριτα διεθνή περιοδικά με αντικείμενο που εντάσσεται στο συγκεκριμένο ερευνητικό πεδίο 

(10 μόρια/εργασία)

Αριθμός εργασιών σε έγκριτα διεθνή περιοδικά με αντικείμενο που δεν εντάσσεται στο συγκεκριμένο ερευνητικό πεδίο 

(5 μόρια/εργασία)

Αριθμός εργασιών σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων 

(2 μόρια/εργασία)

Αριθμός εργασιών σε πρακτικά εθνικών συνεδρίων 

(1 μόριο/εργασία)

Επισημαίνεται ότι η επιτροπή αξιολόγησης μπορεί να συνυπολογίσει και συστατικές επιστολές (2 max /υποψήφιο)  που μπορούν να υποβάλλουν οι υποψήφιοι

 

Αλληλεπίδραση δεσμών laser με την ύλη.

e-max.it: your social media marketing partner