Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Ακαδημαϊκός Λογαριασμός Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
23-09-2019

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης και Δικτύων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUNET (https://www.gunet.gr/el/), παρέχει τη δυνατότητα απόκτησης ακαδημαϊκού λογαριασμού προς τους συνεργάτες των Έργων που υλοποιούνται μέσω του ΕΛΚΕ.

 

Οι συνεργάτες των έργων, μέσω του ακαδημαϊκού λογαριασμού τους, μπορούν να αξιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και οι οποίες απαιτούν ταυτοποίηση του χρήστη μέσω του λογαριασμού αυτού, όπως η υπηρεσία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), η υπηρεσία των ηλεκτρονικών μαθημάτων (http://ecourse.uoi.gr/), η υπηρεσία του φοιτητολογίου (https://cronos.cc.uoi.gr/), καθώς και άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

 

Βρείτε πλήρης οδηγίες για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε εδώ στην ενότητα «Ακαδημαϊκός Λογαριασμός για Συνεργάτες Προγραμμάτων» και την οδηγία «Οδ4_1 - Οδηγία Απόκτησης Ακαδημαϊκού Λογαριασμού».

 

e-max.it: your social media marketing partner