Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share

Έξυπνο σύστημα παρακολούθησης της φυσιολογικής διαβίωσης ηλικιωμένων σε αστικές και αγροτικές περιοχές (HOMorE)/5033137
Smart System for the Monitoring of the Normal Living of Elderly People in Urban and Rural Areas (HOMorE)
82475
Αναπληρωτής Καθηγητής Στέργιος Αναστασιάδης
25-09-2018
24-03-2021
115.315,00€
Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, Περιφερειακά ΕΠ, ΕΠ Ήπειρος

Η ανησυχητική γήρανση του πληθυσμού της Ηπείρου σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα κοινωνικοοικονομικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής αναδεικνύουν την υγειονομική υποστήριξη ευπαθών ομάδων πληθυσμού ως ύψιστη προτεραιότητα. Στα πλαίσια του έργου αναπτύσσουμε πρωτότυπο σύστημα παρακολούθησης της κανονικής διαβίωσης ηλικιωμένων και ευπαθών ομάδων στο σπίτι με χρήση αισθητήρων και αυτοματοποιημένη επεξεργασία σημάτων σε πραγματικό χρόνο. Η κοινοπραξία συνδυάζει δύο εταιρείες με εμπειρία στην ανάπτυξη εξειδικευμένων αισθητήρων και συστημάτων παρακολούθησης σε εσωτερικούς χώρους με ερευνητικές ομάδες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που εξειδικεύονται στα συστήματα πραγματικού χρόνου, την επεξεργασία βιοϊατρικών σημάτων και την μηχανική μάθηση. Η μεθοδολογία υλοποίησης συνδυάζει προηγμένες τεχνολογίες ροών δεδομένων και μηχανικής μάθησης, την ανάπτυξη εξειδικευμένου λογισμικού και υλικού αισθητήρων και πιλοτική εφαρμογή σε συνεργασία με υπεργολάβο φορέα φιλοξενίας ευπαθών ατόμων στην επιλέξιμη γεωγραφική περιοχή.

Αντιμετώπιση της γήρανσης του πληθυσμού με επέκταση του χρόνου παραμονής στο σπίτι.

Αυτοματοποιημένη παρακολούθηση της ασφαλούς διαβίωσης ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες με επεξεργασία πολυαισθητηριακών σημάτων σε πραγματικό χρόνο.

Ανάπτυξη πρωτοποριακού συστήματος συλλογής και επεξεργασίας σημάτων από σταθερούς και  φορητούς αισθητήρες.

Αυτόματος εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους και ανίχνευση προβληματικών καταστάσεων.

Πιλοτική πειραματική αξιολόγηση του συστήματος σε τελικούς χρήστες από ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού της επιλέξιμης περιοχής εφαρμογής.

e-max.it: your social media marketing partner