Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share

PROXIMIOT – ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΓΓΥΤΗΤΑΣ
PROXIMIOT - PROXIMITY MARKETING PLATFORM
82704
ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤ.
19-09-2019
18-03-2023
816.179,50 € (σύνολο), 146.880,00 € (για ΠΙ-ΕΛΚΕ)
Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, Περιφερειακά ΕΠ, ΕΠ Ήπειρος

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη πλατφόρμας για Μάρκετινγκ Εγγύτητας (Proximity Marketing) η οποία θα συλλέγει πληροφορίες σχετικής θέσης χρηστών στον χώρο πωλήσεων σε πραγματικό χρόνο και θα τις επεξεργάζεται και συσχετίζει με ιστορική πληροφορία. Το Proximiot θα αναλύει τα συνολικά δεδομένα για βέλτιστη λήψη αποφάσεων από το τμήμα μάρκετινγκ μιας επιχείρησης και θα εκτελεί στοχευμένη διάδραση με τους καταναλωτές σε πραγματικό χρόνο μέσω αυτόματης αποστολής προσωποποιημένων μηνυμάτων προώθησης. Ο τρόπος λειτουργίας της πλατφόρμας για Proximity Marketing βασίζεται στη χρήση beacons (ασύρματοι πομποί που ανιχνεύονται μέσω Bluetooth από τα κινητά τηλέφωνα των χρηστών) σε συνδυασμό με τα έξυπνα κινητά που θα έχουν στη κατοχή τους οι καταναλωτές. Η πλατφόρμα θα αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρουν οι προηγμένες τεχνολογίες του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things, ΙοΤ) και θα συμβάλλει στην αποδοχή και την εξάπλωση αυτών των τεχνολογιών σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.

Το έργο στοχεύει στην επίλυση σημαντικών επιστημονικών, τεχνικών και οικονομικών προκλήσεων. Ένας σημαντικός στόχος είναι η επίτευξη αποδοτικής εξατομικευμένης προσέγγισης και ενημέρωσης των πελατών. Ο τύπος, η εμφάνιση και το περιεχόμενο προσωποποιημένων μηνυμάτων προώθησης θα μπορεί να ποικίλει ανάλογα με το προφίλ του χρήστη και το εκτιμώμενο ενδιαφέρον του για προϊόντα. Το Proximiot στοχεύει στην συλλογή και επεξεργασία θέσεων των χρηστών σε πραγματικό χρόνο στις περιοχές του καταστήματος σε σχέση με προϊόντα τα οποία η επιχείρηση θέλει να προωθήσει, με βάση τις δυνατότητες των συσκευών ΙοΤ (beacons). Μια σημαντική τεχνική πρόκληση αποτελεί η ορθή χωρική κατανομή των beacons στο χώρο του καταστήματος, καθώς και η ανακατανομή στην περίπτωση αλλαγής των προϊόντων προώθησης ή των θέσεων αυτών. Οι συσκευές θα ρυθμίζονται κατάλληλα (εμβέλεια, περιοδικότητα σήματος εκπομπής) και θα ελέγχονται περιοδικά ως προς την λειτουργικότητά τους.

Το proximity marketing έχει γνωρίσει πρόσφατα σταθερή ανάπτυξη στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα, οι επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να εξοικειώνονται με τον όρο χωρίς ωστόσο να μπορούν ακόμα να αξιοποιήσουν τις πλήρεις δυνατότητές του για να προσεγγίσουν τους καταναλωτές και να διευρύνουν το πελατολόγιο τους. Μέσω του Proximiot θα παρέχεται ευκαιρία στις επιχειρήσεις να εισάγουν τα πλεονεκτήματα των online αγορών στα φυσικά καταστήματα και να αποκτήσουν τη δυνατότητα να συνοδοιπορούν πιο αποτελεσματικά με τους καταναλωτές, προσφέροντάς τους μια προσωποποιημένη αγοραστική εμπειρία. Φέρνοντας πιο κοντά την ψηφιακή με την φυσική εμπειρία, το Proximiot αναμένεται να συνεισφέρει στην αύξηση του κύκλου πωλήσεων των επιχειρήσεων μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών τεχνολογιών του Διαδικτύου των Πραγμάτων (ΙοΤ).

e-max.it: your social media marketing partner