Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share

logo Perifereia Header BIG

Σύγχρονο σύστημα αξιολόγησης της ποιότητας των ακτινιδίων, ιχνηλασιμότητα των παραγόμενων προϊόντων ακτινιδίου και ευφυής διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού με βάση προηγμένες εφαρμογές Πληροφορικής ICT - FoodAware
Modern kiwi quality assessment system, traceability of kiwi products and intelligent supply chain management based on advanced it applications ICT - FOODAWARE
61833
Στύλιος Χρυσόστομος
25-09-2018
13-05-2022
57.614,21
Διαρθρωτικό Ταμείο Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος» Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Στα πλαίσια του έργου  θα δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα ιχνηλασιμότητας το οποίο θα ενσωματώνει μια καινοτόμα επικεντρωμένη μεθοδολογία ιχνηλασιμότητας για την ακτινιδιά, με σήμανση των παραγόμενων ακτινιδίων, μέσω τεχνολογίας GS1 DataBar και μια διαδικτυακή πλατφόρμα,τα οποία θα αξιοποιούνται τόσο από τη βιομηχανία συσκευασίας ακτινιδίου όσο και από το καλλιεργητή και το τελικό καταναλωτή. Το σύστημα ιχνηλασιμότητας θα περιλαμβάνει μια εφαρμογή, όπου ο καλλιεργητής ακτινιδίου θα μπορεί να καταχωρεί και να επεξεργάζεται όλες τις παραμέτρους της καλλιέργειάς του από την λίπανση και την  άρδευση έως και μετεωρολογικά στοιχεία της περιοχής όπου βρίσκεται η καλλιέργεια. Αυτό θα οδηγήσει σε μείωση των απωλειών και βελτιστοποίηση της ποιότητας του παραγόμενου φρούτου. Επιπλέον ο καταναλωτής, μέσα από αυτή τη πλατφόρμα, θα έχει τη δυνατότητα, να αντλεί πληροφορίες και δεδομένα για το ακτινίδιο που επιθυμεί να αγοράσει, που θα αφορούν π.χ επωνυμία του προμηθευτή, του παραγωγού, το τόπο προέλευσης, τις καλλιεργητικές τεχνικές κτλπ Αυτό θα συμβάλει ώστε ο καταναλωτής να έχει μια πιο πλήρη εικόνα του ακτινιδίου που θα καταναλώσει,βελτιώνοντας κατά πολύ την αγοραστική του εμπειρία. Επιπρόσθετα, η βιομηχανία συσκευασίας του ακτινιδίου θα μπορεί να καταχωρεί στοιχεία συσκευασίας και σήμανσης τα οποία θα τη βοηθήσουν στο πλήρη έλεγχο της παραγωγικής αλυσίδας.

Στόχος του έργου είναι η  ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος ιχνηλασιμότητας, βασισμένο σε προηγμένες τεχνικές υπολογιστικής νοημοσύνης , με την συνεργασία εξειδικευμένων δενδροκόμων, γεωπόνων και τεχνικών πληροφορικής, το οποίο θα παρακολουθεί όλη την παραγωγική διαδικασία του προϊόντος (ακτινιδίων) από το κομμάτι της καλλιέργειας στον αγρό μέχρι την συσκευασία του και τη διάθεσή του στον τελικό καταναλωτή.

Αναμενόμενα αποτελέσματα είναι :

  • Η δημιουργία μιας εφαρμογής για έξυπνα κινητά τηλέφωνα, ώστε να χρησιμοποιηθεί από τον καταναλωτή για προβολή πληροφοριών σχετικών με τα προϊόντα και τον παραγωγό για την εισαγωγή δεδομένων που αφορούν στην παραγωγή.
  • Η δημιουργία ηλεκτρονικής διαδικτυακής πλατφόρμας εύρεσης πληροφοριών για το προϊόν.
  • Η εφαρμογή προηγμένων αλγορίθμων μηχανικής μάθησης και τεχνικών εξόρυξης δεδομένων για την εξαγωγή γνώσης συνδεδεμένη με την ποιότητα προϊόντος και της παραγωγής του.

Η σήμανση των προϊόντων και η διασφάλιση ακριβέστατης ιχνηλασιμότητας με σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους, όπως η τεχνολογία GS1 DataBar.

e-max.it: your social media marketing partner