Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share

logo Perifereia Header BIG

Προηγμένη ιχνηλασιμότητα του Ηπειρωτικού κρέατος για την βελτίωση της παραγωγικής απόδοσης, ποιότητας και υγιεινής αξιοποιώντας ευφυή συστήματα διαχείρισης της εφοδιαστικής του αλυσίδας- EUKREAS
Advanced Traceability of Epirus Meat to Improve Productivity,Quality and Hygiene by Using Intelligent Logistics Management System - EUKREAS
61490
Στύλιος Χρυσόστομος
25-09-2018
13-05-2022
118.800,00
Διαρθρωτικό Ταμείο Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος» Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Σε μια εποχή όπου ο καταναλωτής μπαίνει στη διαδικασία αναζήτησης και έρευνας αγοράς όσο των δυνατών υγιεινότερων τροφών για το τραπέζι του, η δημιουργία ενός συστήματος που θα του παρέχει όλες τις πληροφορίες που αναζητά καθίσταται ως  επιτακτική ανάγκη. Το γεγονός ότι ένας καταναλωτής θα έχει την δυνατότητα να γνωρίζει ένα προϊόν από το σημείο προέλευσης(φάρμα) έως τη θέση λιανικής πώλησης αποτελεί σημαντικό στοιχείο ανάπτυξης εμπιστοσύνης μεταξύ του καταναλωτή και της επιχείρησης.

Σκοπός του έργου είναι να προσδώσει αξία στο κρέας και τα κρεατοσκευάσματα της Περιφέρειας Ηπείρου κάνοντάς τα πιο ανταγωνιστικά στην αγορά μέσα από την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών ως προς όφελος, τόσο της εταιρείας όσο και του τελικού καταναλωτή.

Επιδίωξη είναι ο σχεδιασμός και υλοποίηση μιας πλατφόρμας συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων που θα καλύπτει την εφοδιαστική αλυσίδα στο κρέας και κρεατοσκευάσματα από την φάρμα του παραγωγού έως το ράφι του σημείου λιανικής πώλησης.

e-max.it: your social media marketing partner