Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share

ΜΕΛΕΤΗ ΥΓΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
EPIRUS HEALTH STUDY
82462
ΤΣΙΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
25-09-2018
24-09-2021
98.989,23€

Η Μελέτη Υγείας Ηπείρου (Epirus Health Study) είναι μια πρωτοποριακή προοπτική μελέτη που θα διερεύνησει την αιτιολογία χρόνιων πολυπαραγοντικών νοσημάτων με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της υγείας των Ηπειρωτών και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας της ελληνικής επιχειρηματικότητας στο χώρο της υγείας.

Οι επιμέρους στόχοι της μελέτης περιλαμβάνουν:

- την προσέλκυση 10.000 κατοίκων της Ηπείρου ηλικίας 25 έως 70 ετών.

- τη συγκέντρωση εκτενών φαινοτυπικών χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων.

- την προοπτική παρακολούθηση των συμμετεχόντων για πιθανή εμφάνιση χρόνιων

νοσημάτων.

- τον σχεδιασμό υπό-μελετών που θα περιλαμβάνουν άτομα σε πρώιμα στάδια (π.χ.

παχυσαρκία, αντοχή στην ινσουλίνη, υπέρταση, υπερχοληστερολαιμία) σημαντικών νοσημάτων.

- την ανάδειξη και επιβεβαίωση νέων εξατομικευμένων μεθόδων πρόληψης, πρώιμης

διάγνωσης, θεραπείας και πρόγνωσης σημαντικών νοσημάτων.

Η ΜΥΗ θα επιτρέψει την καταγραφή ενός μεγάλου εύρους φαινοτυπικών χαρακτηριστικών που σε συνδυασμό με την μακροχρόνια παρακολούθηση των ατόμων θα επιτρέψουν τη διερεύνηση παραγόντων κινδύνου που συσχετίζονται με σημαντικά νοσήματα, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της υγείας του ελληνικού πληθυσμού.

Η ΜΥΗ θα αυξήσει την προστιθέμενη αξία της ελληνικής επιχειρηματικότητας στο χώρο της υγείας μέσω της ανάδειξης και επιβεβαίωσης νέων εξατομικευμένων μεθόδων πρόληψης, πρώιμης διάγνωσης, θεραπείας και πρόγνωσης. Η παρούσα μελέτη αναμένεται να διαφωτίσει παράγοντες κινδύνου που συσχετίζονται με σημαντικά νοσήματα και να βελτιώσει την κατανόηση της βιολογικής βάσης των νοσημάτων αυτών.

e-max.it: your social media marketing partner