Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share

Ευφυής τηλεϊατρική πλατφόρμα για την αποκατάσταση κίνησης και ισορροπίας με χρήση Εικονικής Πραγματικότητας
Intelligent teleMedicine Platform for Locomotive and Balance RehabilitatiOn based-On Virtual rEality
82470
Πλούμης Αβραάμ
25-09-2018
24-09-2021
391697,00€
Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, Περιφερειακά ΕΠ, ΕΠ Ήπειρος

Η αποκατάσταση των αθλητικών τραυματισμών, της κίνησης/ισορροπίας των ηλικιωμένων ατόμων με κινητικά προβλήματα και των ατόμων με πληγίες, συνιστά θεμελιώδη πυλώνα στην ανάκτηση της σωστής λειτουργίας, και της κινητικότητας των μελών των πασχόντων. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων η αποκατάσταση παρέχεται σε εξειδικευμένα κέντρα αποκατάστασης, μέσω υπηρεσιών και προγραμμάτων αποθεραπείας που πραγματοποιούνται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Κατά την παραμονή του ασθενή στο κέντρο αποκατάστασης, χρησιμοποιούνται επαγγελματικά συστήματα ανάλυσης βάδισης και ισορροπίας για την εκτίμηση της κατάστασης του.

Τα συστήματα αυτά είναι συνήθως ακριβά, δύσχρηστα, και δεν μπορούν να αντικατασταθούν εύκολα από χαμηλότερου κόστους συσκευές που να παρέχουν την ίδια ποιότητα και αξιοπιστία. Η προσθήκη ευφυΐας με μηχανική μάθηση ή/και τεχνητή νοημοσύνη σε συνδυασμό με έξυπνες συσκευές χαμηλού κόστους στις διαδικασίες της αποκατάστασης, δύναται να παρέχουν αξιόπιστη εκτίμηση του εκάστοτε περιστατικού και επιπρόσθετες δυνατότητες. Επιπρόσθετα, η υιοθέτηση τεχνολογιών Εικονικής/Επαυξημένης Πραγματικότητας (VR/AR) παρέχει την δυνατότητα για την εφαρμογή νέων θεραπευτικών πρωτοκόλλων. Ωστόσο, συχνά η παρεχόμενη φροντίδα δεν επαρκεί, και η αποκατάσταση συνεχίζεται και εκτός του θεραπευτικού περιβάλλοντος. Η μεταφορά των αθλητών, των ηλικιωμένων και των ατόμων με πληγίες στο κέντρο αποκατάστασης είναι αντικειμενικά δύσκολη και δαπανηρή, με αποτέλεσμα η απομακρυσμένη παρακολούθησή τους να είναι μείζονος σημασίας.

Το έργο απευθύνεται σε αθλητές οι οποίοι υπέστησαν κάποιο τραυματισμό, σε ηλικιωμένους με κινητικά προβλήματα, και σε ασθενής με πληγίες. Η ιδέα βασίζεται στην εξαγωγή εξατομικευμένης γνώστης από ευφυές πληροφοριακό σύστημα κατά την διάρκεια της παραμονής του ασθενούς στο κέντρο αποκατάστασης. Οι εξατομικευμένες δοκιμασίες τους ασθενούς θα καθοδηγούνται από Σύστηματα VR/AR, ενώ το σύστημα θα αξιοποιεί την γνώση όταν ο ασθενής αποχωρήσει από την μονάδα αποκατάστασης. Τα δεδομένα επεξεργάζονται σε πλατφόρμα νέφους, παρέχοντας σε ασθενή, οικείους του και τηλεματικά στο ιατρικό προσωπικό πλήρη εικόνα της αποκατάστασης. Το προϊόν αφορά ασθενής οι οποίοι αρχικά φιλοξενούνται σε κέντρα αποκατάστασης και στην συνέχεια ακολουθούν πρόγραμμα αποθεραπείας στον χώρο διαμονής τους. Σκοπός είναι να συμβάλει στην ενεργή συμμετοχή των ασθενών, και στην πληρέστερη εικόνα το ειδικών για την κατάστασης τους

φροντίδα δεν επαρκεί, και η αποκατάσταση συνεχίζεται και εκτός του θεραπευτικού περιβάλλοντος. Η μεταφορά των αθλητών, των ηλικιωμένων και των ατόμων με πληγίες στο κέντρο αποκατάστασης είναι αντικειμενικά δύσκολη και δαπανηρή, με αποτέλεσμα η απομακρυσμένη παρακολούθησή τους να είναι μείζονος σημασίας.

Το έργο απευθύνεται σε αθλητές οι οποίοι υπέστησαν κάποιο τραυματισμό, σε ηλικιωμένους με κινητικά προβλήματα, και σε ασθενής με πληγίες. Η ιδέα βασίζεται στην εξαγωγή εξατομικευμένης γνώστης από ευφυές πληροφοριακό σύστημα κατά την διάρκεια της παραμονής του ασθενούς στο κέντρο αποκατάστασης. Οι εξατομικευμένες δοκιμασίες τους ασθενούς θα καθοδηγούνται από Σύστηματα VR/AR, ενώ το σύστημα θα αξιοποιεί την γνώση όταν ο ασθενής αποχωρήσει από την μονάδα αποκατάστασης. Τα δεδομένα επεξεργάζονται σε πλατφόρμα νέφους, παρέχοντας σε ασθενή, οικείους του και τηλεματικά στο ιατρικό προσωπικό πλήρη εικόνα της αποκατάστασης. Το προϊόν αφορά ασθενής οι οποίοι αρχικά φιλοξενούνται σε κέντρα αποκατάστασης και στην συνέχεια ακολουθούν πρόγραμμα αποθεραπείας στον χώρο διαμονής τους. Σκοπός είναι να συμβάλει στην ενεργή συμμετοχή των ασθενών, και στην πληρέστερη εικόνα το ειδικών για την κατάστασης τους

Με το προτεινόμενο σύστημα, η αποκατάσταση γίνεται μέρος της καθημερινότητας ενός ασθενούς, που μπορεί να εκτελεί με περισσή διάθεση στους οικείους χώρους του σπιτιού του. Παράλληλα, το σύστημα IMPROVE μέσω των τεχνολογιών νέφους (cloud-based platform) που θα ενσωματωθούν, θα παρέχει μια διαρκή υποστήριξη στον ασθενή και αμφίδρομη επικοινωνία, μεταφέροντας τα δεδομένα της αποκατάστασης στο εξειδικευμένο προσωπικό. Αυτό με τη σειρά του θα μπορεί να παρεμβαίνει τροποποιώντας κατάλληλα τη δυσκολία, διάρκεια και ένταση των ασκήσεων. Επιπλέον, η καινοτομία του IMPROVE θα μεγιστοποιηθεί από ένα ευφυές σύστημα για την παρακολούθηση των ασθενών (patient expert system), και την συσχέτιση τους με τα τυπικά πρότυπα ανά κατηγορία ασθενούς. Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία εφαρμογών επαυξημένης/εικονικής πραγματικότητας για την καθοδήγηση των διαδικασιών αποκατάστασης που θα συμβάλουν στην εξατομικευμένη αντιμετώπιση και την αφοσίωση του ασθενούς.

e-max.it: your social media marketing partner