Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share

Δημιουργία διαδραστικής ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για τα φαρμακευτικά φυτά- Προκλινική και κλινική διερεύνηση της πιθανής ευεργετικής επίδρασης βοτάνων στην Ήπια Νοητική Διαταραχή και τη νόσο Alzheimer's
Creation of an interactive electronic database for medicinal plants- Preclinical and clinical investigation of the potential beneficial effect of herbs on Mild Cognitive Impairment and Alzheimer's disease
82474
ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ
25-09-2018
24-09-2021
68415,78€
Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, Περιφερειακά ΕΠ, ΕΠ Ήπειρος

Το ενδιαφέρον πολλών ερευνητικών κέντρων στρέφεται και πάλι στα φαρμακευτικά φυτά, αναζητώντας νέα μόρια ή και εκχυλίσματα βοτάνων με θεραπευτικές εφαρμογές σε νοσήματα, για τα οποία η παραδοσιακή θεραπευτική προσέγγιση με συμβατικά φάρμακα δεν είναι πολύ αποτελεσματική ή ενέχει σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες. Η καλλιέργεια βοτάνων επομένως, θα μπορούσε να αποτελέσει την αιχμή του δόρατος στην ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας της Ηπείρου. Θεωρούμε λοιπόν, ότι σε αυτή την προσπάθεια θα συνεισέφερε τα μέγιστα η δημιουργία μιας διαδραστικής ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για τα φαρμακευτικά φυτά, που μέσω διασύνδεσης με άλλες ηλεκτρονικές βάσεις, θα παρέχει ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών σε κάθε ενδιαφερόμενο. Παράλληλα, στα πλαίσια προκλινικής και κλινικής μελέτης θα διερευνηθεί η πιθανή νευροπροστατευτική δράση εκχυλισμάτων βοτάνων, που φύονται στην Ήπειρο, σε νευρικά κύτταρα, στη συνέχεια σε ζωικά μοντέλα νόσου Alzheimer’s και σε επόμενο βήμα σε ασθενείς με την νόσο.

Στόχος είναι να αναδειχθεί το βότανο ή το κοκτέιλ βοτάνων, που θα μπορούσε να αναπτυχθεί ως φυτικό φάρμακο και να χορηγηθεί σε ασθενείς για την βελτίωση των νοητικών λειτουργιών τους, επιβραδύνοντας ταυτόχρονα την νευροεκφυλιστική διαδικασία. Τα μέχρι τώρα ευρήματα αλλά και τα αναμενόμενα πιστεύουμε ότι θα αποτελέσουν τη βάση για τον σχεδιασμό της περαιτέρω ανάπτυξης της Εταιρίας NEURON ENERGY SOLUTIONS αλλά και της Φαρμακευτικής Εταιρίας HELP. Η πολυεπίπεδη προτεινόμενη μελέτη θα συντελέσει στην εμπέδωση της εύρυθμης συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών επιστημονικών ομάδων, βασικών και κλινικών επιστημόνων με δυναμικές επιχειρηματικές ομάδες και θα δημιουργήσει την βάση για περαιτέρω ωρίμανση και εμβάθυνση αυτής της συνεργασίας

1) Στο πλαίσιο της προκλινικής μελέτης αναμένεται να αναδειχθούν τα εκχυλίσματα βοτάνων ή το κοκτέιλ των εκχυλισμάτων, που θα έχει τη μεγαλύτερη νευροπροστατευτική δράση σε νευρικά κυτταρικά μοντέλα (in vitro), που στη συνέχεια θα δοκιμαστούν σε ζωικό μοντέλο της νόσου Alzheimer’s (in vivo).

2) Η in vitro και in vivo προκλινική μελέτη θα αναδείξει το εκχύλισμα βοτάνου ή το κοκτέιλ εκχυλισμάτων βοτάνων, που θα χορηγηθεί κατά την κλινική μελέτη σε ασθενείς με Ήπια Νοητική Διαταραχή και νόσο Alzheimer’s.

3) Τα αποτελέσματα της κλινικής μελέτης αναμένεται να δείξουν σε ασθενείς με Ήπια Νοητική Διαταραχή και νόσο Alzheimer’s, που θα λάβουν τον συνδυασμό βοτάνων α) την πιθανή βελτίωση των νοητικών λειτουργιών τους (μνήμη, λόγος, προσανατολισμός κλπ) και β) την πιθανή επιβράδυνση στην εξέλιξη της νόσου, σε σχέση με ασθενείς που χρησιμοποιούν άλλο εγκεκριμένο για την νόσο φάρμακο ή δεν λαμβάνουν κανένα φάρμακο.

e-max.it: your social media marketing partner