Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share

Ανάπτυξη οn line εργαλείων καθώς και καινοτόμων υπηρεσιών ΤΠΕ για την εφαρμογή της μεθοδολογίας «Σχεδιαστικής Σκέψης» και της τεχνολογίας Επαυξημένης Πραγματικότητας για την ενίσχυση και υποστήριξη της έρευνας και της εφαρμογής καινοτομίας σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Development of on line toolkits and innovative on-line services for the implementation of Design Thinking methodology and Augmented Reality technology to support research and innovation in small and medium-sized enterprises
82478
Νίκου Χριστόφορος
25-09-2018
24-09-2021
87874,00€
Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, Περιφερειακά ΕΠ, ΕΠ Ήπειρος

Δημιουργία οn line καινοτόμων εργαλείων (on Line toolkits) καθώς και καινοτόμων υπηρεσιών που θα βασίζονται σε μια on line πλατφόρμα για την εφαρμογή της μεθοδολογίας «Σχεδιαστικής Σκέψης» (Design Thinking) στην ανάπτυξη της καινοτομίας και των νέων καινοτόμων προϊόντων και της τεχνολογίας Επαυξημένης Πραγματικότητας (Augmented Reality) για την εφαρμογή της καινοτομίας ιδιαίτερα από τον κλάδο των Δημιουργικών Βιομηχανιών όπως η εκτυπωτικές βιομηχανίες. Με την ανάπτυξη των καινοτόμων εργαλείων για την εφαρμογή της μεθοδολογίας «Σχεδιαστικής Σκέψης» (Design Thinking) για την ενίσχυση και υποστήριξη της έρευνας και της εφαρμογής καινοτομίας σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις προωθείτε άμεσα η συνέργεια των επιχειρήσεων και των φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του Πολιτισμού, Τουρισμού, και Δημιουργικών Βιομηχανιών με άλλους θεματικούς τομείς με στόχο την δημιουργία νέων αλυσίδων αξίας.

Στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η δημιουργία οn line καινοτόμων εργαλείων για την εφαρμογή της μεθοδολογίας «Σχεδιαστικής Σκέψης» (Design Thinking) και για την εφαρμογή της τεχνολογίας Επαυξημένης Πραγματικότητας (Augmented Reality). Με την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου προτείνουμε τη δημιουργία ενός one stop shop agency για MME που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των Δημιουργικών Βιομηχανιών, του Πολιτισμού και του Τουρισμού που θέλουν να καινοτομήσουν. Οι βασικοί στόχοι του έργου είναι: α) Η δημιουργία on line πλατφόρμας για την εφαρμογή της μεθοδολογία της «Σχεδιαστικής Σκέψης» με κόστος προσιτό για τα μεγέθη των ΜΜΕ. Β)Η ανάπτυξη on line εργαλείου που θα συνδράμει στην ανάπτυξη πολυμεσικών παρουσιάσεων μέσω επαυξημένης πραγματικότητας. Γ)Η ανάπτυξη εφαρμογής ανάγνωσης και προβολής επαυξημένης πραγματικότητας, επιτρέπει στους πολίτες όταν στρέφουν την κάμερα του κινητού τους προς τα έντυπα να βλέπουν πολυμεσικές πληροφορίες. Δ)Η προσφορά ολοκληρωμένης υπηρεσίας, όπου ο πελάτης θα μπορεί να παραγγείλει και να λάβει εκτυπωμένα τα έντυπα που δημιούργησε καθώς και την εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας που τα συνοδεύει.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση του προτεινόμενου ερευνητικού έργου μπορούν να συνοψισθούν στα ακόλουθα:

- Ανάπτυξη εργαλείων και διαδικασιών για την εφαρμογή του design thinking σε καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου δημιουργικών βιομηχανιών, τουρισμού και πολιτισμού

- Δημιουργία one stop shop agency για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των Δημιουργικών Βιομηχανιών, του Πολιτισμού και του Τουρισμού που θέλουν να καινοτομήσουν αλλά δεν μπορούν να αναλάβουν το κόστος

- Δυνατότητα αξιοποίησης τεχνολογίας προβολής επαυξημένης πραγματικότητας έντυπων μέσων επικοινωνίας και διεπαφή (API) για την διάθεση πολυμεσικού υλικού από οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα τουρισμού-πολιτισμού καθώς και των δημιουργικών βιομηχανιών

- Σημαντική μείωση του κόστους για την εφαρμογή της μεθοδολογίας design thinking στις Κωδικός Πράξης: ΗΠ1ΑΒ-00228 22 επιχειρήσεις

- Ενίσχυση και διάδοση της εφαρμογής του Design Thinking

- Όλο και περισσότεροι οργανισμοί θα μπορούν να υιοθετήσουν την μεθοδολογία design thinking στο σχεδιασμό κα ανάπτυξη των προϊόντων τους.

- Όλο και περισσότεροι οργανισμοί θα μπορούν να δημιουργήσουν και να παρέχουν καινοτόμα έντυπα που θα συνδέονται με εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας

- Καλλιέργεια ενός νέου τρόπου σκέψης από τους ιδιοκτήτες και managers των επιχειρήσεων σχετικά με την αντιμετώπιση των προκλήσεων της ανάπτυξης νέων προϊόντων/υπηρεσιών

- Η ενίσχυση της σύνδεσης Πανεπιστημίου – αγοράς εργασίας.

- Η δημιουργία μιας πολύ μεγάλης βάσης δεδομένων από designers και experts που θα μπορεί να αξιοποιηθεί προκειμένου να συνδέονται απευθείας οι ανάγκες των επιχειρήσεων με άτομα που διαθέτουν τις απαιτούμενες δεξιότητες.

- Η βελτίωση και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των συμμετεχόντων φορέων καθώς μετά το πέρας του έργου θα δημιουργήσουμε ένα One stop shop agency που θα διαθέτει προϊόντα και υπηρεσίες που θα μπορούν να σταθούν με αξιώσεις στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον.

- Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε όλους τους συμμετέχοντες φορείς με την πρόσληψη νέων καταρτισμένων επιστημόνων αποφεύγοντας έτσι και το φαινόμενο brain drain που με τόση ένταση παρατηρείται στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια.

e-max.it: your social media marketing partner