Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share

Αποτροπή έκτακτων καταστάσεων υποτροπής - παρόξυνσης σε ασθενείς με ΧΑΠ
PREventing COPD URgent States Of Relapse (PRECURSOR)
82534
Aθανάσιος Κωνσταντινίδης
25-09-2018
24-09-2021
49835,00€
Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, Περιφερειακά ΕΠ, ΕΠ Ήπειρος

Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) αποτελεί σε παγκόσμια κλίμακα την 3η αιτία θανάτου, ενώ στην Ελλάδα υπολογίζεται πως περισσότερα από 500.000 άτομα πάσχουν από τη νόσο. Η ΧΑΠ χαρακτηρίζεται από παροξύνσεις, στη διάρκεια των οποίων υπάρχει σημαντική επιδείνωση των συμπτωμάτων του ασθενή, νοσηλείες, αύξηση της θνητότητας και σημαντική απώλεια πνευμονικής λειτουργίας. Επιπλέον, οι ασθενείς με ΧΑΠ έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων και καρδιακών αρρυθμιών, όπως κολπικής μαρμαρυγής.

Στόχος του έργου PRECURSOR είναι  η ανάπτυξη μοντέλου έγκαιρης πρόβλεψης των παροξύνσεων της ΧΑΠ, καθώς επίσης και πρώιμης ανίχνευσης καρδιακών συνοσηροτήτων, μέσω τηλεπαρακολούθησης. Μέσω κατάλληλων συσκευών τηλεπαρακολούθησης θα γίνεται συνεχής καταγραφή 4 ζωτικών παραμέτρων-βιοσημάτων: κορεσμoύ αιμοσφαιρίνης σε οξυγόνο  (sP02), ηλεκτροκαρδιογραφήματος, σφύξεων και αριθμού αναπνοών.

  • Ανάπτυξη καινοτόμου υπηρεσίας τηλεϊατρικής για την  πρόβλεψη επερχόμενων παροξυσμικών επεισοδίων της ΧΑΠ και πρώιμης ανίχνευσης καρδιακών αρρυθμιών.
  • Βελτίωση της ιατρικής παρακολούθησης και φροντίδας των ασθενών με ΧΑΠ.
  • Συνεισφορά στην ιατρική έρευνα με δράσεις διάχυσης και δημοσιότητας των αποτελεσμάτων του Έργου, μέσω ανακοινώσεων και  δημοσιεύσεων σε Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια και Περιοδικά.
e-max.it: your social media marketing partner