Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share

logo Perifereia Header BIG

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΒΟΤΑΝΑ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ
TREATMENT OF EPIRUS MEAT WITH MEDICINAL PLANTS AND HERBS TO PRODUCE BIO-FUNCTIONAL MEAT
82483
Μαρία-Ελένη Λέκκα
25-09-2018
24-01-2023
173000
Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, Περιφερειακά ΕΠ, ΕΠ Ήπειρος

Η πρόταση αφορά στην παραγωγή ιδιαίτερων τοπικών προϊόντων νωπών κρεάτων ΠΟΠ, τα οποία θα έχουν επεξεργαστεί με μοναδικούς συνδυασμούς μιγμάτων ΦΑΦ. Αυτό θα επιφέρει βελτίωση της ποιότητάς των, των οργανοληπτικών τους χαρακτηριστικών και της θρεπτικής τους αξίας και την ανάδειξή τους ως βιολειτουργικών τροφίμων. Επιπλέον με την ειδική επεξεργασία θα αυξηθεί ο χρόνος συντήρησης των νωπών κρεάτων σε θερμοκρασίες ψύξης έτσι ώστε να μπορούν να εξαχθούν στο εξωτερικό. Όλα τα είδη κρεάτων που θα χρησιμοποιηθούν στην έρευνα θα έχουν προέλευση από το γεωγραφικό διαμέρισμα της Ηπείρου, ενώ τα μίγματα των φυσικών ΦΑΦ που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι προστατευμένα για να δηλωθούν για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Επιπλέον, όσον αφορά στο χοιρινό κρέας, θα γίνει χρήση των ΦΑΦ και στη διατροφή ενός αριθμού χοίρων έτσι ώστε να συγκρίνουμε τη διαφορά στην επίδραση των ΦΑΦ στο κρέας μεταξύ της διατροφής του ζώου και κατεργασίας του κρέατος δευτερογενώς με τα ΦΑΦ.

Η ερευνητική πρόταση περιλαμβάνει την επεξεργασία και κατεργασία νωπών κρεάτων (χοιρινού, βόειου, κοτόπουλου, αμνοερίφιων και αιγοπρόβειου) με αυτούσια ΦΑΦ ή/και μίγματα ή αιθέρια έλαια αυτών με στόχο την αύξηση του χρόνου συντήρησης του νωπού κρέατος σε θερμοκρασίες ψύξης, τη βελτίωση της ποιότητάς του, των οργανοληπτικών του χαρακτηριστικών και της θρεπτικής του αξίας και την ανάδειξή του ως βιολειτουργικού τροφίμου. Κύριος σκοπός του έργου είναι η επεξεργασία των κρεάτων με φυσικές ουσίες του φυτικού βασιλείου και την αποφυγή κατεργασίας τους με ουσίες όπως ο καπνός και τα χημικά συντηρητικά οι οποίες είναι επιβλαβείς και τοξικές για τον ανθρώπινο οργανισμό. Επιπλέον, οι περισσότερες φυσικές ουσίες του φυτικού βασιλείου, περιέχουν όπως είναι γνωστόν, πολλά ωφέλιμα συστατικά όπως ισχυρότατες αντιοξειδωτικές ουσίες οι οποίες προστατεύουν τον οργανισμό του ανθρώπου από την οξείδωση και τη φθορά και εξουδετερώνουν τις καρκινογόνες ελεύθερες ρίζες που παράγονται στα κύτταρα αυτού. Όλα τα είδη κρεάτων που θα χρησιμοποιηθούν στην έρευνα θα έχουν προέλευση από το γεωγραφικό διαμέρισμα της Ηπείρου. Επίσης όσον αφορά στο χοιρινό κρέας, θα γίνει εκτροφή χοίρων με χρήση μιγμάτων ΦΑΦ επιπλέον των συμβατικών σιτηρεσίων και θα συγκριθεί το κρέας που θα παραχθεί με τον τρόπο αυτό με το κρέας που θα έχει επεξεργαστεί δευτερογενώς με τα ΦΑΦ.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της ερευνητικής πρότασης είναι τα εξής:

1. Η χρήση ΦΑΦ θα επιδράσει θετικά στη διασφάλιση της υγιεινής και της ποιότητας των κρεάτων κυρίως μέσω αύξησης της αντοχής τους στην οξείδωση κατά τη διάρκεια συντήρησής τους σε θερμοκρασίες ψύξης και θα ενισχύσουν τη γεύση τους. Το κύριο αποτέλεσμα της παρούσας ερευνητικής πρότασης είναι η απόδειξη ότι τα προϊόντα θα διαθέτουν μεγαλύτερο χρόνο ζωής σε νωπή κατάσταση, με βελτιωμένα οργανοληπτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά, χωρίς καμία απώλεια της θρεπτικής τους αξίας, έτσι ώστε να έχουν τον χρόνο να προωθηθούν στις αγορές του εσωτερικού αλλά κυρίως στις αγορές εξωτερικού.

2. Οι χημικές αναλύσεις που αφορούν στη στοχευμένη ποσοτική μέτρηση ουσιών οι οποίες περιέχονται μεν στα ΦΑΦ αλλά μεταναστεύουν στο κρέας είτε λόγω επεξεργασίας του είτε λόγω διατροφής του ζώου πριν τη σφαγή, θα αποκαλύψει την περιεκτικότητα των κρεάτων σε ουσίες υγιεινές και χρήσιμες, με φαρμακευτική δράση στον ανθρώπινο οργανισμό, καθιστώντας τα κρέατα αυτά βιολειτουργικά.

3. Οι μικροβιολογικές αναλύσεις θα εφαρμοστούν για την παρακολούθηση κυρίως του μικροβιολογικού περιεχομένου των κρεάτων και πώς αυτό μεταβάλλεται κατά την αλλοίωση σε συνθήκες συντήρησης. Θα διασφαλισθεί λοιπόν το επίπεδο υγιεινής των προϊόντων και θα δειχθεί ότι τα επεξεργασμένα προϊόντα με ειδικά μίγματα ΦΑΦ αναπτύσσουν χαμηλότερο μικροβιακό φορτίο κατά τη συντήρηση.

4. Το προφίλ (ή αποτύπωμα) των πτητικών ουσιών των επεξεργασμένων και συντηρημένων συσκευασμένων και μη κρεάτων, αποτελεί δείκτη παρακολούθησης της αλλοίωσης των κρεάτων αλλά και της γεύσης τους. Θα αποδείξουμε ότι τα επεξεργασμένα με ΦΑΦ κρέατα αλλοιώνονται πιο αργά, είναι γευστικότερα και απολύτως ασφαλή να συντηρηθούν και να μεταφερθούν σε μεγαλύτερες αποστάσεις.

5. Η πιστοποίηση και σήμανση ποιότητας θα δώσει προστιθέμενη αξία στα προϊόντα τα οποία θα έχουν ονομασία προέλευσης ή/και γεωγραφικής ένδειξης και θα μπορούν να εξαχθούν στο εξωτερικό, στην Ε.Ε. και σε τρίτες χώρες.

6. Τα αποτελέσματα θα δημοσιοποιηθούν σε ελληνικά και διεθνή μέσα.

e-max.it: your social media marketing partner