Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share

logo Ypourgeio ependyseisFLNEAETPA 003

«Aνάπτυξη βιοδυναμικής στη διαχείριση υπολειμμάτων αμπελώνων και οινολάσπης για την παραγωγή βιοενεργού οργανικού λιπάσματος, το οποίο θα εφαρμοσθεί σε συνδυασμό με μυκοριζικό μύκητα για τη βελτίωση της βιολογικής καλλιέργειας αμπέλου»
«Developing biodynamics in vineyards residues and wine lees management for the production of a bioactive organic fertilizer and its application in combination with a mycorrhizal fungus for the grapevine' s οrganic cultivation improvement»
61385
ΠΑΤΑΚΙΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20-11-2020
19-05-2023
395.700,00 €

Το φυσικό αντικείμενο του Υποέργου αφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή επιστημονικών μεθοδολογιών για τη παρασκευή ενός νέου βιοενεργού οργανικού λιπάσματος το οποίο προκύπτει από μια ολοκληρωμένη διαχείριση υπολειμμάτων οινοποιείων και υποπροϊόντων βιολογικών αμπελώνων και εφαρμογή του σε συνδυασμό με μυκοριζικούς μύκητες και ορθολογικής διαχείρισης άρδευσης για τη βελτίωση των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών των φυτών.  Επειδή σε μια αμπελουργική ζώνη, όπως π.χ. η ευρύτερη περιοχή της Ζίτσας αλλά και της Ηπείρου γενικότερα, τα οργανικά καλλιεργητικά υπολείμματα που προκύπτουν από τα κλαδέματα και κυρίως η οινολάσπη ως υποπροϊόν οινοποίησης, καταλαμβάνουν μεγάλο ποσοστό, το οποίο  όχι μόνο δεν αξιοποιείται, αλλά η οινολάσπη που απορρίπτεται στο περιβάλλον έχει τοξικές ιδιότητες λόγω της παρουσίας φαινολικών μεταβολιτών. Στο πλαίσιο αυτό θα αναπτυχθεί σε ημιπιλοτική κλίμακα μεθοδολογία βιοδυναμικής διαχείρισης της οινολάσπης  μέσω ενζυμικής τροποποίησης και κομποστοποίησης με τα υπόλοιπα  υπολείμματα  βιολογικών αμπελώνων και  στη συνέχεια θα διερευνηθεί η επίδραση του παραγόμενου προϊόντος ως βιοενεργό λίπασμα σε συνδυασμό με μυκοριζικούς μύκητες στην φυσιολογία-ανάπτυξη  φυτών αμπέλου γηνενούς ποικιλίας Ηπείρου, με προοπτική την επέκταση  χρήσης της καινοτόμου αυτής πρακτικής και σε άλλες καλλιέργειες.

  • Βελτίωση της απόδοσης των φυτών αμπέλου, μείωση του ενεργειακού κόστους της καλλιέργειας, μείωση των εισροών και βέλτιστη διαχείριση άρδευσης της καλλιέργειας
  • Ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιεργητικών αποβλήτων βιολογικών αμπελώνων και οινολάσπης
  • Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος παραγωγής προϊόντων αμπέλου - οίνου.
  • Παρασκευή οινολάσπης απαλλαγμένης φαινολικών συστατικών, τα οποία δρουν τοξικά για τα φυτά, ώστε στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί μέσω κομποστοποίησης και εμβολιασμού με μυκόριζες ως υπόστρωμα ανάπτυξης για τα φυτά αμπέλου της μεταχείρισης του έργου
  • Ανάπτυξη μεθοδολογίας κομποστοποίησης της ενζυμικά τροποποιημένης οινολάσπης μαζί με καλλιεργητικά υπολείμματα αμπελώνων (κλιματίδες, ξερά φύλλα, κορυφολογήματα) και άλλα απόβλημα οινοποιείων (στέμφυλα) για την παρασκευή οργανικού λιπάσματος).
  • Προσδιορισμός του καταλληλότερου υποστρώματος με βάση το οργανικό λίπασμα, προϊόν της κομποστοποίησης της οινολάσπης μαζί με καλλιεργητικά υπολείμματα αμπελώνων/απόβλητα οινοποιείων, για την ανάπτυξη φυτών αμπέλου καλλιεργημένων σε γλάστρες.
  • Δημιουργία καινοτόμου μεθοδολογίας βιώσιμης καλλιέργειας φυτών σε γλάστρες είτε σε πεδίο (αμπελώνα), με βάση τις οινολάσπες από οινοποιήσεις γλεύκους βιολογικών σταφυλιών Ηπείρου και σε συνδυασμό με εφαρμογή μυκοριζικού μύκητα. Η μεθοδολογία αποβλέπει στην βελτίωση της απόδοσης των φυτών, τη μείωση του ενεργειακού κόστους της καλλιέργειας, την μείωση των εισροών και την βέλτιστη διαχείριση άρδευσης της καλλιέργειας.
  • Τεχνική, οικονομική και περιβαλλοντική αξιολόγηση της προτεινόμενης μεθοδολογίας (ημιπιλοτική κλίμακα) ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργητικών αποβλήτων βιολογικών αμπελώνων και οινολάσπης από οινοποίηση σταφυλών (αμπέλου) βιολογικής καλλιέργειας, για την παραγωγή βιοενεργού οργανικού λιπάσματος, το οποίο θα εφαρμοσθεί σε συνδυασμό με μυκοριζικούς μύκητες με σκοπό τη α) βελτίωση της καλλιέργειας αμπέλου και β) τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος παραγωγής προϊόντων αμπέλου-οίνου.
  • Δράσεις δημοσιότητας και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου.
e-max.it: your social media marketing partner