Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share

logo Perifereia Header BIG

Γαλακτοκομικά Προϊόντα Εμπλουτισμένα με Φυσικά Συστατικά από την Ήπειρο (ΗΠ1ΑΒ-00203)
Dairy Products Supplemented with Natural Substances from Epirus
82466 (MIS 5033110)
Αλέξανδρος Τσελέπης
25-09-2018
24-09-2021
66.762.40
Διαρθρωτικό Ταμείο Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος» Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Η Ήπειρος, και ιδιαίτερα οι ορεινές περιοχές της διαθέτουν έναν μεγάλο αριθμό ενδημικών και αυτοφυών φαρμακευτικών φυτών. Τα φυτά αυτά περιέχουν ένα σύνολο βιοδραστικών συστατικών, η αξιοποίηση των οποίων θα μπορούσε να συμβάλει θετικά στην πρόληψη και θεραπεία πολλαπλών νοσημάτων. Παράλληλα, η αλλαγή του τρόπου ζωής και η κατανάλωση ολοένα και περισσότερο επεξεργασμένων τροφίμων, καθιστά αναγκαία -όσο ποτέ άλλοτε- την ύπαρξη εμπλουτισμένων, με βιοδραστικά συστατικά, τροφίμων (όπως πχ. γαλακτοκομικών προϊόντων). Από τα φαρμακευτικά φυτά της Ηπειρωτικής χλωρίδας, η εχινάκεια και οι καρποί των μούρων έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας, λόγω των βιοδραστικών ενώσεων που περιέχουν, όπως φαινολικά οξέα, ιριδοειδή, ανθοκυανίνες, καροτενοειδή, φλαβονοειδή και βιταμίνες. Επιπροσθέτως, πολύτιμα βιοδραστικά συστατικά υψηλής διατροφικής αξίας περιέχονται τόσο στην ελιά όσο και στα προϊόντα αυτής (ελαιόλαδο και βρώσιμη ελιά), η φαινολική σύσταση των οποίων είναι αρκετά ευμετάβλητη καθώς εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως: γεωγραφική περιοχή, ποικιλία, καλλιεργητικές πρακτικές κλπ. Ουσίες όπως η υδροξυτυροσόλη, η τυροσόλη καθώς και τα παράγωγά τους (ολεασίνη, ολεοκανθάλη, κλπ) είναι μερικά από τα φαινολικά συστατικά της ελιάς και του ελαιολάδου για τα οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ασφάλεια των τροφίμων (EFSA) έχει γνωμοδοτήσει υπέρ της χρήσης τους (ΕΚ 432/2012), αναδεικνύοντας την πολύτιμη βιολογική αξία τους.

Το παρόν ερευνητικό έργο έχει τους παρακάτω στόχους:

1. Αξιοποίηση του φυτικού πλούτου της Ηπείρου για την παραγωγή φυτικών εκχυλισμάτων πλούσιων σε βιοδραστικές ενώσεις, αξιοποιώντας τη βιοποικιλότητα της Ηπείρου των οποίων η βιολογική δραστικότητα  θα διερευνηθεί τόσο in vitro, όσο και in vivo σε πειραματικά μοντέλα.

2. Παραγωγή καινοτόμων γαλακτοκομικών προϊόντων εμπλουτισμένων με βιοδραστικά φυτικά εκχυλίσματα.

Το ερευνητικό έργο αναμένεται να αποτελέσει τη βάση ανάπτυξης νέων καινοτόμων προϊόντων που αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά τη θέση των εταιρειών της Ηπείρου που συμμετέχουν στο παρόν έργο στην ελληνική αγορά, έχοντας παράλληλα σημαντικό αντίκτυπο τόσο στην τοπική οικονομία της Ηπείρου, όσο και στην περαιτέρω ανάπτυξη και αξιοποίηση της πλούσιας χλωρίδας της. Ειδικότερα για τις εταιρείες, οι θετικές επιδράσεις του έργου θα είναι ιδιαίτερα σημαντικές καθώς: i) τα προϊόντα που θα παραχθούν αναμένεται να τύχουν εξαιρετικής αποδοχής από το καταναλωτικό κοινό αφού πέραν της διατροφικής αξίας τους θα έχουν σημαντικά οφέλη στην υγεία και ιδιαίτερα στο καρδιαγγειακό σύστημα, εξαιτίας των αντιοξειδωτικών, αντιφλεγμονωδών και καρδιοπροστατευτικών ιδιοτήτων του. ii) Οι πρώτες ύλες, τόσο το γάλα όσο και το φυτικό εκχύλισμα/επιμέρους συστατικά, θα είναι ελληνικής και ιδιαίτερα ηπειρώτικης προέλευσης, ένα σημαντικό πλεονέκτημα για το καταναλωτικό κοινό, το οποίο έχει πλέον την συνείδηση της αναζήτησης τοπικών προϊόντων ονομασίας προέλευσης. iii) Η Ηπειρωτική προέλευση των εκχυλισμάτων είναι ένα επιπλέον πλεονέκτημα, καθώς η περιοχή είναι πλούσια σε βότανα με θεραπευτικές ιδιότητες. iv) Θα ενδυναμωθεί το εταιρικό προφίλ και η ανταγωνιστικότητα των εταιρειών στην ελληνική αγορά. v) Θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Το ερευνητικό έργο θα έχει επίσης θετικές επιδράσεις στους ερευνητικούς φορείς που συμμετέχουν όπως: i) η διεύρυνση των ερευνητικών τους πεδίων και η ανάπτυξη συνεργασιών με τον ιδιωτικό τομέα και ii) η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Τέλος, σημαντικές θα είναι και οι επιδράσεις στην τοπική κοινωνία της Περιφέρειας Ηπείρου καθώς: i) θα παραχθεί ένα νέο προϊόν προερχόμενο από φυτά της Ηπείρου, ii) θα αποτελέσει την αφορμή για περεταίρω εκμετάλλευση του φυτικού πλούτου της Ηπείρου, iii) οι τοπικοί παραγωγοί θα δύναται να προωθήσουν τις φυτικές τους καλλιέργειες ως πρώτες ύλες για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων.

e-max.it: your social media marketing partner