Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share

logo Perifereia Header BIG2

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ
WEB-BASED PLATFORM FOR AUTOMATED EARLY INFORMATION OF THE PUBIC AND LOCAL AUTHORITIES ABOUT SEVERE WEATHER EVENTS
82740
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΣ.
01-11-2019
31-10-2022
200.000,00€
Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, Περιφερειακά ΕΠ, ΕΠ Ήπειρος

Το φυσικό αντικείμενο του Έργου αφορά στην ανάπτυξη &αδιάλειπτη λειτουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας έγκρισης ενημέρωσης & προειδοποίησης για έντονα καιρικά φαινόμενα στη γεωγραφική περιοχή της Περιφέρειας Ηπείρου με τη χρήση ενός αλγόριθμου δορυφορικού εντοπισμού & βραχείας πρόγνωσης (nowcasting) δυνητικά επικίνδυνων νεφικών συστημάτων. Η διαδικτυακή πλατφόρμα θα αποτελεί ένα καινοτόμο και αυτοματοποιημένο εργαλείο βασισμένο σε δορυφορικές παρατηρήσεις, αναπτυγμένο με τις πιο σύγχρονες Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνίας (ΤΠΕ)& προσαρμοσμένο στην έγκυρη, αναλυτική & αυτοματοποιημένη ενημέρωση των επιχειρήσεων,των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α), καθώς & του ευρέως κοινού της Ηπείρου.

Το Έργο αποσκοπεί σε τελικό στάδιο στην παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών:

-           Παρακολούθηση & ενημέρωση σε πυκνή χρονική ανάλυση (τουλάχιστον 30-min) της εξελικτικής πορείας δυνητικά επικίνδυνων καιρικών φαινομένων τα οποία συνδέονται με την ανάπτυξη & εξέλιξη νεφικών συστημάτων

-           Βραχεία πρόγνωση (χρονική προέκταση στο μέλλον τουλάχιστον μιας ώρας) της εξελικτικής πορείας ακραίων καιρικών φαινομένων που προκαλούνται από την καταιγιδοφόρο δραστηριότητα μέσω της αυτοματοποιημένης ανάλυσης μετεωρολογικών δορυφορικών εικόνων

-           Οπτικοποιημένη πληροφορία δυνητικά επικίνδυνων νεφικών συστημάτων  (ένταση & διάρκεια φαινομένων)

-           Αυτοματοποιημένη προειδοποίηση (μέσω email ή/& SMS) για πιθανή εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων σε τελικούς χρήστες οι οποίοι θα είναι καταχωρημένοι στη βάση δεδομένων της διαδικτυακής πλατφόρμας

Ανάρτηση ενημερωτικών εκθέσεων αναφορών (2 φορές ετησίως), σχετικά με την εκδήλωση των ακραίων καιρικών φαινομένων σε ολόκληρο το γεωγραφικό διαμέρισμα της Ηπείρου.

  • Αναβάθμιση των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α Ηπείρου αναφορικά με την προστασία των υποδομών τους & τη βελτίωση στο συντονισμό επιχειρήσεων σε περιπτώσεις καταστροφών από επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.
  • Έγκυρη, αξιόπιστη & αυτοματοποιημένη προειδοποίηση μέσω email ή/& γραπτών μηνυμάτων (SMS) για τελικούς χρήστες όπως επιχειρήσεις τουριστικού & γεωργικού χαρακτήρα των οποίων οι υπηρεσίες & τα προϊόντα πλήττονται άμεσα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.
  • Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος & συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ήπειρο μέσα από την έγκυρη πρόληψη, το σχεδιασμό & την υλοποίηση έργων υποδομής, καθώς επίσης &την ενημέρωση για την αντιμετώπιση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.
  • Αξιοποίηση σύγχρονων & αυτοματοποιημένων πληροφοριακών εργαλείων για την τεχνολογική αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των Ο.Τ.Α Ηπείρου.
e-max.it: your social media marketing partner