Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Οδηγίες για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Τροποποιημένης Πρόσκλησης 184 του ΕΠΕΔΒΜ: «Ανάδειξη καινοτόμων ιδεών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΑΕΙ»
21-10-2014

Στο επισυναπτόμενο έγγραφο με Αρ. Πρωτ: 21359/2014, δίδονται Οδηγίες για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 184 του ΕΠΕΔΒΜ: «Ανάδειξη καινοτόμων ιδεών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΑΕΙ» όπως έχει τροποποιηθεί με το Αρ. Πρωτ: 20760/17-10-2014 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ, και λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές Διευκρινήσεις του εγγράφου με Αρ. Πρωτ: 20761/17-10-2014 της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ.

Συνημμένα δίδονται και υποδείγματα εντύπων σχετικών με την υποβολή.

e-max.it: your social media marketing partner