Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Τροποποίηση Πρόσκλησης «Ανάδειξη καινοτόμων ιδεών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΑΕΙ» (κωδ. 184) και απαραίτητες διευκρινίσεις
20-10-2014

Δημοσιεύτηκε τροποποίηση της Πρόσκλησης «Ανάδειξη καινοτόμων ιδεών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΑΕΙ» με κωδ. 184.

Επίσης, δημοσιεύτηκαν απαντήσεις σε ερωτήματα που υπέβαλαν οι δυνητικοί Δικαιούχοι.

 Σχετικός υπερσύνδεσμος: http://www.edulll.gr/?p=25740

e-max.it: your social media marketing partner