Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Υπoδείγματα σχεδίων συμφωνητικών συνεργασίας στην Αγγλική Γλώσσα για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 184 του ΕΠΕΔΒΜ
15-10-2014

Προς τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Έχοντας υπόψη τις προβλέψεις της Πρόσκλησης 184 του ΕΠΕΔΒΜ: «Ανάδειξη καινοτόμων ιδεών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΑΕΙ» επισυνάπτουμε τα παρακάτω έντυπα στην Αγγλική γλώσσα:

Α) Σχέδιο Συμφωνητικού Συνεργασίας Συνδικαιούχων Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) και

Β) Σχέδιο Συμφωνητικού Συνεργασίας με Ιδιωτική Επιχείρηση,

 Με τιμή

Ο Προϊστάμενος Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού

Γεώργιος Ντέτσικας

e-max.it: your social media marketing partner