Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Υπόδειγμα αίτησης έγκρισης συμμετοχής μέλους/μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε πρόταση άλλου ιδρύματος στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 184 του ΕΠΕΔΒΜ, και επικαιροποιημένο Τεχνικό Παράρτημα
15-10-2014

Προς τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Έχοντας υπόψη τις προβλέψεις της Πρόσκλησης 184 του ΕΠΕΔΒΜ: «Ανάδειξη καινοτόμων ιδεών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΑΕΙ» σας αποστέλλουμε συνημμένα:

  1. Υπόδειγμα αίτησης έγκρισης συμμετοχής μέλους/μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε πρόταση άλλου ιδρύματος στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 184
  2. Επικαιροποιημένο Τεχνικό Παράρτημα για την υποβολή πρότασης

Με τιμή

Ο Προϊστάμενος Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού

Γεώργιος Ντέτσικας

e-max.it: your social media marketing partner