Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Erasmus+ 2023 - Τομέας Ανώτατης Εκπαίδευσης
25-01-2023

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ η Συμπληρωματική Ανακοίνωση του προγράμματος Erasmus+ για όλους τους τομείς και ειδικότερα για τον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της υποβολής προτάσεων Erasmus+ 2023.

Οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων που αφορούν τον Τομέα, είναι η 23η Φεβρουαρίου 2023 για τις δράσεις της Κινητικότητας Φοιτητών και Προσωπικού χρηματοδοτούμενη από κονδύλια εσωτερικής πολιτικής (ΚΑ131),  Διεθνής Κινητικότητα με τη Συμμετοχή Τρίτων Χωρών που δεν είναι Συνδεδεμένες με το Πρόγραμμα Erasmus+ χρηματοδοτούμενη από κονδύλια εξωτερικής πολιτικής (ΚΑ171) & τη χορήγηση του Πιστοποιητικό Ομίλου Κινητικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΚΑ130) και η 22η Μαρτίου 2023 για τη δράση των Συμπράξεων Συνεργασίας στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΚΑ220- HED). 

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι όλες οι αιτήσεις είναι στα αγγλικά και σε μορφή WEB και μπορείτε να τις βρείτε στο σύνδεσμο  https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus  (συνδεθείτε μέσω του EU-Login). 

Επισημαίνεται ότι η συμπλήρωση των αιτήσεων για τις δράσεις ΚΑ1 (ΚΑ131, ΚΑ171 & ΚΑ130) δύναται να γίνει στην ελληνική γλώσσα ενώ για τις αιτήσεις ΚΑ220-HED προτείνεται η αγγλική γλώσσα.

Αναφορικά με την προετοιμασία για την υποβολή της αίτησης ΚΑ171, επισημαίνεται ότι θα πρέπει να μελετήσετε πολύ προσεκτικά την ενότητα AWARD CRITERIA, Award Criteria for mobility projects supported by the external policy funds, σελ. 61 του Οδηγού του Προγράμματος. Σημειώνεται ότι κατά τη συμπλήρωση της αίτησης ΚΑ171 είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του μοναδικού κωδικού ταυτοποίησης (OID) του εκάστοτε συνεργαζόμενου Οργανισμού/Φορέα Τρίτης Χώρας μη συνδεδεμένης με το πρόγραμμα.

  

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε συνδυαστικά τον Οδηγό του Προγράμματος Erasmus+ 2023 .

Σημ. Η παρούσα ενημέρωση παρακαλούμε όπως προωθηθεί σε όλα τα αρμόδια μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιδρύματός σας.  

e-max.it: your social media marketing partner