Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση με τίτλο «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022» (ΕΔΒΜ177)
10-09-2021

Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ177 και τίτλο «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στον Άξονα Προτεραιότητας 6, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

 

Λόγω της έκτακτης συγκυρίας (πανδημία COVID-19) και της αναγκαίας προσαρμογής της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα ΑΕΙ,
όπως προβλέπεται στις ισχύουσες διατάξεις, καθίσταται αναγκαία η υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των
Ιδρυμάτων. Συγκεκριμένα, με την παρούσα δράση σκοπός είναι να ενισχυθεί το εκπαιδευτικό έργο κατά το χειμερινό εξάμηνο του
ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 με την ενσωμάτωση τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας επιπλέον των κύριων διαλέξεων και το
χωρισμό των εργαστηριακών τμημάτων σε μικρότερα τμήματα (ομάδες), προκειμένου να τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας αν το
εργαστηριακό μάθημα διεξάγεται δια ζώσης.

e-max.it: your social media marketing partner