Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή Προτάσεων για την Εφαρμογή Ερευνητικών Μέτρων των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών
22-12-2020

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Διαχείριση Υδάτων» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2014-2021, υπογράφτηκε, από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η υπ΄ αριθ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΠΕΡ/119262/840 - 10.12.2020 (ΑΔΑ: 9ΥΑΖ4653Π8-1ΓΤ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή Προτάσεων για την ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΕΡΟΥ – ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ. Για ενημέρωσή σας, επισυνάπτεται η σχετική Πρόσκληση και τα συνημμένα αυτής αρχεία.

e-max.it: your social media marketing partner