Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Αναστολή της διαδικασίας υποβολής πρότασεων στο πλαίσιο ανοικτής πρόσκλησης του ΕΛΙΔΕΚ - Ανακοίνωση ΕΛΙΔΕΚ
19-03-2020

Ενημερωθείτε από τη συνημμένη επιστολή του ΕΛΙΔΕΚ για την αναστολή της διαδικασίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών»

e-max.it: your social media marketing partner