Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ, με κωδικό 111, Α/Α ΟΠΣ 3525 και τίτλο «Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας»
18-04-2019

Πρόσκληση της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ, με κωδικό 111, Α/Α ΟΠΣ 3525 για την υποβολή προτάσεων στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» 03Σ «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ»

Περισσότερες πλκροφορίες στον σύνδεσμο:

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/proskliseis.asp?id=170&cs=

e-max.it: your social media marketing partner