Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Ενημέρωση τροποποίησης εγγράφου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων «4th CALL FOR PROJECT PROPOSALS INTERREG IPA II CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME “GREECE–ALBANIA 2014-2020”.
26-02-2019

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων «4th CALL FOR PROJECT PROPOSALS INTERREG IPA II CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME “GREECE–ALBANIA 2014-2020”, έχει τροποποιηθεί το έντυπο "07_SoBC_GRAL-_revised_v3.xls"

e-max.it: your social media marketing partner