Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
ΓΓΕΤ: Ανακοίνωση πρόσκλησης υποβολής ερευνητικών προτάσεων
14-02-2019

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) έχει ανακοινώσει δύο (2) προσκλήσεις υποβολής ερευνητικών προτάσεων:

1. Ανακοίνωση πρόσκλησης υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής δράσης ERA-PerMed "Personalized Medicine: Multidisciplinary Research towards Implementation"

Στις 09  Ιανουαρίου 2019 ανακοινώθηκε κοινή πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την συγχρηματοδότηση ερευνητικών έργων στο πλαίσιο της δράσης ERA-PerMed μεταξύ των κρατών που συμμετέχουν στην προκήρυξη: Αυστρία, Βέλγιο, Καναδάς, Κροατία, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ισραήλ, Ιταλία, Λετονία, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Πολωνία, Ρουμανία, Ισπανία, Σουηδία , Τουρκία και Αίγυπτος.

Η χρηματοδοτική συμμετοχή της Γ.Γ.Ε.Τ. στην παρούσα  Πρόσκληση θα ανέλθει σε 1.200.000,00 €.

 

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης είναι υποχρεωτική στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://ptoutline.eu/app/erapermed2019.

Μέσω της ίδιας πλατφόρμας παρέχεται η δυνατότητα εύρεσης ευρωπαίων εταίρων επιλέγοντας τον υπερσύνδεσμο: https://partnering.pt-dlr.de/ICPerMed.

Η καταληκτική  ημερομηνία για την αρχική υποβολή των προτάσεων (pre-proposal phase) είναι η 7ηMαρτίου 2019 (17.00 CET).

Η καταληκτική   ημερομηνία για  την τελική υποβολή των προτάσεων (full proposal phase) είναι η 17η Ιουνίου 2019 (17.00 CET).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στον σύνδεσμο της ΓΓΕΤ .

 

2. Ανακοίνωση πρόσκλησης υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής δράσης ERA-NET NEURON "Translational Biomarkers in Brain Disorders"

Στις 9 Ιανουαρίου 2019 ανακοινώθηκε κοινή πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την συν-χρηματοδότηση ερευνητικών έργων στο πλαίσιο της δράσης  ERA-NET NEURON  μεταξύ των κρατών που συμμετέχουν στην προκήρυξη: Βέλγιο, Καναδάς, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισραήλ, Ιταλία, Λετονία, Oλλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ισπανία, Ελβετία και Τουρκία.

Η χρηματοδοτική συμμετοχή της Γ.Γ.Ε.Τ. στην παρούσα  Πρόσκληση θα ανέλθει σε 1.000.000,00 €.

Πληροφορίες για τη δράση, το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και λεπτομερείς οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων, το πεδίο εφαρμογής, τους τομείς προτεραιότητας, τις προθεσμίες, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και άλλες χρήσιμες πληροφορίες δίνονται στην ιστοσελίδα www.neuron-eranet.eu

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης είναι υποχρεωτική στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.neuron-eranet.eu/en/873.php

Η καταληκτική  ημερομηνία για την αρχική υποβολή των προτάσεων (pre-proposal phase) είναι η  11ηMαρτίου 2019 (14.00 CET).

Η καταληκτική   ημερομηνία για  τη τελική υποβολή των προτάσεων (full proposal phase) είναι η 27η Ιουνίου 2019 (14.00 CET).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στον σύνδεσμο της ΓΓΕΤ .

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Με εκτίμηση,

Βιβή Καρακωνσταντή

GGET_02

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Διεύθυνση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Πολιτικών &

Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας

Τμήμα Επικοινωνίας και Προβολής Έρευνας και Καινοτομίας

Τηλ.: 2131300012 //www.gsrt.gr

Fb // twitter // youtube

e-max.it: your social media marketing partner