Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης CHIST-ERA
27-11-2017

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στην Ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) έχει δημοσιευτεί η Πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης CHIST-ERA.

Το CHIST-ERA είναι μια δράση συντονισμού και συνεργασίας κυρίως ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών οργανισμών που υποστηρίζει το πεδίο ICST (Information and Communication Science and Technology) προωθώντας τη διεπιστημονική και διακρατική έρευνα στον τομέα των ΤΠΕ.

Η Ελλάδα συμμετέχει για πρώτη φορά  μέσω της ΓΓΕΤ στο έργο ευρωπαϊκής δικτύωσης  ERAnet CHIST-ERA.

Τη χρηματοδότηση των ελληνικών φορέων-μελών κοινοπραξιών, των οποίων οι προτάσεις θα εγκριθούν, θα παράσχει η ΓΓΕΤ μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) για την περίοδο 2014-2020.  Το ποσό  των 1,5 εκατ. ευρώ της ελληνικής συμμετοχής θα κατανεμηθεί στους δικαιούχους  μέχρι το ανώτερο ποσό των 200.000€  ανά συμμετοχή τους, ως απλός εταίρος  και μέχρι 250.000€ ανά συμμετοχή τους  ως συντονιστής, σε κάθε  πρόταση σύμφωνα με τους όρους  της εθνικής δράσης.

Παρακαλούμε για τη δημοσιοποίηση/διάχυση της Πρόσκλησης.

Με εκτίμηση,

Βιβή Καρακωνσταντή

 

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Διεύθυνση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Πολιτικών &

Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας

Τμήμα Επικοινωνίας και Προβολής Έρευνας και Καινοτομίας

Τηλ.: 2107458012 //www.gsrt.gr

Fb // twitter // youtube

e-max.it: your social media marketing partner