Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση 44/2017 (Α/Α 2267) - 2η Τροποποίηση
24-10-2017
 

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην 2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης 44 με Α/Α 2267 για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο "Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας".

 

Για αναλυτικές πληροφορίες επί της τροποποίησης μπορείτε να απευθύνεστε στη διεύθυνση:

http://peproe.gr/10-el/op2020/calls/551-404-inv44-2

e-max.it: your social media marketing partner