Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση 44/2017 (Α/Α 2267) - 1η Τροποποίηση
24-08-2017

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης 44 με Α/Α 2267 για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο "Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας".

Στοιχεία Πρόσκλησης 
Κωδικός Πρόσκλησης : 44 
Α/Α ΟΠΣ : 2267 
Άξονας Προτεραιότητας : (01) Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της καινοτομίας και των ΤΠΕ.

Θεματικός στόχος : (ΘΣ1) Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας.
Δυνητικοί φορείς : Υφιστάμενες Επιχειρήσεις , Φορείς ερευνας και τεχνολογίας.
Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων : Έναρξης 25/7/2017 - Λήξης : 26/10/2017 
Προϋπολογισμός : Συγχ. Δημόσια Δαπάνη 6.150.000 €

pskeΗ Υποβολή Προτάσεων πραγματοποιείται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων

Πρόσκληση (1η Τροποποίηση)

e-max.it: your social media marketing partner