Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ "ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ,ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ,ΤΠΕ,ΥΓΕΙΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ"
21-07-2017

Βρείτε συνημμένα την πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ήπειρος 2014-2020".

e-max.it: your social media marketing partner