Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Διευκρινίσεις και Οδηγός Εφαρμογής για την Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ34 και τίτλο «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές»
21-12-2016

Σε συνέχεια ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας σχετικά με την Πρόσκληση «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» και κωδικό ΕΔΒΜ34 για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», κοινοποιούνται οι σχετικές Διευκρινήσεις και ο Οδηγός Εφαρμογής για την Πρόσκληση.

e-max.it: your social media marketing partner