Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Παράταση Υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης “1st CALL FOR ORDINARY PROJECT PROPOSALS Cooperation Programme Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020 Co-financed by the European Regional Development Fund (ERDF)»
30-11-2016
Σας ενημερώνουμε για την παράταση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης “1st CALL FOR ORDINARY PROJECT PROPOSALS Cooperation Programme Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020 Co-finaνnced by the European Regional Development Fund (ERDF)» .
 
Η νέα προθεσμία υποβολής είναι 15/12/2016.
 
 
Η ανακοίνωση έγινε μέσω της ιστοσελίδας:
e-max.it: your social media marketing partner