Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Ανακοίνωση στο πλαίσιο της πρόσκλησης «1st CALL FOR ORDINARY PROJECT PROPOSALS Cooperation Programme Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020 Co-financed by the European Regional Development Fund (ERDF)».
24-11-2016
Σε συνέχεια της ορθής επανάληψης της ανακοίνωσης στο πλαίσο της πρόσκλησης με τίτλο «1st CALL FOR ORDINARY PROJECT PROPOSALS Cooperation Programme Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020 Co-financed by the European Regional Development Fund (ERDF)» ,
 
Σας ενημερώνουμε για τη νέα ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είναι :
 
 
Επισημαίνουμε ότι αλλαγές έχουν γίνει στα έντυπα:
 
-  Project detailed description
 
-  Justification of budget cost
e-max.it: your social media marketing partner