Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Διευκρινίσεις της Πρόσκλησης με κωδικό ΕΔΒΜ20 και τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού»
19-04-2016

Σας ενημερώνουμε ότι η ΕΥΔ του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» έχει αναρτήσει διευκρινίσεις σχετικές με την Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ20 και τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού»

Το αρχείο των διευκρινίσεων είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα:

http://www.edulll.gr/wp-content/uploads/2016/03/diefkriniseis_15_04_2016.pdf

e-max.it: your social media marketing partner