Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Ακαδημαϊκής Έρευνας στους τομείς προτεραιότητας: «Διαφορετικότητα, ανισότητες και κοινωνική ενσωμάτωση», του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2009-2014
21-11-2014

Tο Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας καλεί τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους, να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος Ακαδημαϊκής Έρευνας στους τομείς προτεραιότητας: «Διαφορετικότητα, ανισότητες και κοινωνική ενσωμάτωση», του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2009-2014. Το Πρόγραμμα έχει ως σκοπό την ενδυνάμωση της ανάπτυξης της γνώσης που βασίζεται στην έρευνα στην Ελλάδα και θα υποστηρίξει ερευνητικά έργα  τα οποία διερευνούν τα εξής:

• Τοπικές και περιφερειακές πρωτοβουλίες για τη μείωση των εθνικών ανισοτήτων και την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης.

• Την προώθηση της ισότητας των δύο φύλων και της ισορροπίας επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

• Την προώθηση της διαφορετικότητας στον πολιτισμό και την τέχνη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτισμικής Κληρονομιάς

 Η κύρια επιδίωξη του Προγράμματος είναι να αντιμετωπίσει από μια ερευνητική/επιστημονική προοπτική τις ανερχόμενες κοινωνικές και εισοδηματικές ανισότητες στην Ελλάδα σαν αποτέλεσμα της τρέχουσας οικονομικής κρίσης.

 Ο συνολικός προϋπολογισμός/δημόσια δαπάνη για την παρούσα Προκήρυξη ανέρχεται: € 3,226,661 Euro και αναμένεται να ενταχθούν 17 έργα. To ελάχιστο ύψος χρηματοδότησης ανά έργο είναι 100,000 Euro και το μέγιστο ύψος χρηματοδότησης ανά έργο είναι 200,000 Euro και στις τρεις θεματικές περιοχές.  Η διάρκεια των έργων είναι 12 μήνες και η τελική ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών των έργων που θα χρηματοδοτηθούν είναι η 30.04.2016.

 Δικαίωμα υποβολής πρότασης έχουν όλοι οι:

• Δημόσιοι Ερευνητικοί & Τεχνολογικοί φορείς της χώρας (Πανεπιστήμια, ΑΤΕΙ ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα)

• Δημόσιες υπηρεσίες

• Νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Κοινωφελή Ιδρύματα, Οργανισμοί Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, Σωματεία, Σύλλογοι, κ.λ.π.)

• Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

που έχουν συσταθεί και λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας, προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και έχουν ερευνητική δραστηριότητα.

 Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου στην αγγλική γλώσσα συμπληρώνοντας τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα στην ιστοσελίδα:

https://apps.gov.gr/minedu/international/research-priorities-2014/

έως την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014 (καταληκτική ημερομηνία) και ώρα 15:00.

 Αναλυτικές πληροφορίες για την πράξη παρέχονται στην προκήρυξη και στον οδηγό εφαρμογής της πράξης που είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ (www.gsrt.gr).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη:

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

τηλ.: 210 7458119, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Όλες οι απαντήσεις θα δίνονται ηλεκτρονικά σε διάστημα 3 εργασίμων ημερών από την υποβολή του αντίστοιχου ερωτήματος.

Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα και υποστήριξη, αναφορικά με το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων, οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται στη διεύθυνση:

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ο Οδηγός Εφαρμογής και η σχετική απόφαση έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της πράξης.

http://www.gsrt.gr/EOX/central.aspx?sId=119I428I1089I646I488772

e-max.it: your social media marketing partner