Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 59 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»
27-10-2014

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης 59 - Δράσεις ΤΠΕ για τον Πολιτισμό και τη Διάχυση γνώσης, προϋπολογισμού 4,5 εκ. ευρώ με στόχο, τη Διάχυση Πολιτιστικού, Ιστορικού και Εκπαιδευτικού Περιεχομένου με τη χρήση ΤΠΕ στο πλαίσιο της ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών στις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και στη γνώση, της διαθεσιμότητα ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες καθώς και της καταπολέμησης του ψηφιακού χάσματος σε όλες του τις εκφάνσεις (γεωγραφικές, ηλικιακές, άτομα με αναπηρία κλπ.).

Οι πράξεις μπορούν να έχουν οριζόντιο χαρακτήρα ή να χωροθετούνται στις οκτώ Περιφέρειες Ψηφιακής Σύγκλισης. Σε περίπτωση αίτησης χρηματοδότησης οριζόντιας πράξης θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο αναλυτικά ο οριζόντιος χαρακτήρας της.

Ο δυνητικός φορέας πρότασης προτίθενται να υλοποιήσει πράξεις με σκοπό την ψηφιοποίηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις θα πρέπει κατά το σχεδιασμό να υιοθετούν την αρχή του «Σχεδιάζοντας για Όλους»εντάσσοντας προϋποθέσεις και όρους προσβασιμότητας σε ΤΠΕ για άτομα με αναπηρία βασιζόμενες σε διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες τις οδηγίες προσβασιμότητας W3C και συγκεκριμένα στα Web Content Accessibility Guidelines (WAI/WCAG).

e-max.it: your social media marketing partner