Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 19524/2023
07-04-2023
19-04-2023
ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (FOODBIOMES) - ΥΠΟΕΡΓΟ 2: FOODBIOMES-ΠΙ
82885

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Χημείας ή Βιολογίας ή Συναφούς αντικειμένου

ON/OFF

Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος

ON/OFF

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

10 μονάδες ανά δημοσίευση

Συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες

ON/OFF

Γνώση Χρήση Η/Υ (επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικά φύλλα, υπηρεσίες διαδικτύου)

ON/OFF

Πολύ Καλή Γνώση Αγγλικής γλώσσας, επίπεδο Γ1

ON/OFF

«Οργάνωση και διαχείριση έργου».

«Εξοπλισμός και οργάνωση εργαστηριακής υποδομής».

«Αξιοποίηση ώριμων αποτελεσμάτων».

«Κοινές ερευνητικές δράσεις».

«Οργάνωση και ενίσχυση της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υποδομής».

e-max.it: your social media marketing partner