Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 19390/2023
06-04-2023
18-04-2023
ΚΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΟΥΣΕΙΑΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΡΙΧΝΟΥΝ ΦΩΣ ΣΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
83292

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο ΑΕΙ με αντικείμενο τις βιολογικές επιστήμες ή ολοκλήρωση τουλάχιστον του 50% των ECTS για τη λήψη πτυχίου

ON/OFF

Αποδεδειγμένες Δεξιότητες χρήσης ΗΥ: MS Office (Word, Powerpoint, Excel, Access)

ON/OFF

Αποδεδειγμένη γνώση της αγγλικής γλώσσας

2 μονάδες για βασική γνώση,

5 μονάδες για πολύ καλή γνώση,

8 μονάδες για άριστη γνώση

Σχετικές γνώσεις με τη μελέτη της εντομοπανίδα ή/και τη συστηματική των εντόμων ή/και την προστασία της φύσης (αναλυτική βαθμολογία και επισύναψη διπλωματικών εργασιών)

-   1 μονάδα για κάθε μάθημα,

-   5 μονάδες για προπτυχιακή διπλωματική εργασία και

-   8 μονάδες για μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία συναφή με την εντομοπανίδα ή/και τη συστηματική των εντόμων

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Συμμετοχή σε ερευνητικά έργα, MKO, εθελοντικές δράσεις και προγράμματα συναφή με την προστασία των εντόμων, με επίκεντρο τις πεταλούδες

- 1 μονάδα για συμμετοχή σε κάθε εθελοντική δράση συναφή με την προστασία της φύσης και

- 5 μονάδες για κάθε συμμετοχή σε εθελοντική δράση συναφή με την προστασία των πεταλούδων,

- 8 μονάδες σε κάθε ερευνητικό έργο σχετικό με την προστασία των πεταλούδων

Δημοσιεύσεις/Ανακοινώσεις σε συνέδρια συναφή με εντομοπανίδα

- 1 μονάδα για ανακοίνωση σε συνέδριο,

- 2 μονάδες για δημοσίευση σε διεθνές περιοδικό και

- 5 για δημοσίευση σε διεθνές περιοδικό με παράγοντα επιρροής (impact factor)

Δυνατότητα ανάληψης διπλωματικής εργασίας (60 ECTS) στο αντικείμενο

10 μονάδες

Ψηφιοποίηση των μουσειακών δειγμάτων, εισαγωγή δεδομένων σε βάσεις δεδομένων και μετρήσεις μορφολογικών χαρακτηριστικών από τα ψηφιοποιημένα δείγματα (WP2). 

e-max.it: your social media marketing partner