Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 18521/2023
04-04-2023
14-04-2023
ΤΣΙΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΙΤΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΑΠO ΚΑΡΚΙΝΟ
82939

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Ιατρικής, Επιστημών Διατροφής, Μαθηματικών ή άλλων
συναφών επιστημών

ON/OFF

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στην Επιδημιολογία,
Βιοστατιστική ή άλλων συναφών επιστημών

ON/OFF

Υποψήφιος διδάκτορας στην Επιδημιολογία

ON/OFF

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Βαθμός συνάφειας βασικού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
με τη θέση

1-20 μονάδες

Δημοσιεύσεις στο αντικείμενο της επιδημιολογίας χρονίων
νοσημάτων

2 μονάδες για κάθε συναφή δημοσίευση με μέγιστη βαθμολογία τις 20 μονάδες

Σχετική ερευνητική ή ακαδημαϊκή εμπειρία σε Εργαστήρια
Υγιεινής και Επιδημιολογίας

5 μονάδες για κάθε έτος εμπειρίας με μέγιστη βαθμολογία τις 30 μονάδες

Εμπειρία στη στατιστική ανάλυση βιο-ιατρικών δεδομένων

5 μονάδες για κάθε έτος εμπειρίας με μέγιστη βαθμολογία τις 30 μονάδες

Επιδημιολογικές Αναλύσεις.

e-max.it: your social media marketing partner