Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4897/2023
27-01-2023
06-02-2023
ΛΟΥΛΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ
83108

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Χημείας

ON/OFF

Καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο τουλάχιστον Γ1)

10/100

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ερευνητική, εργαστηριακή εμπειρία σε καταλυτικές αντιδράσεις, μοριακή κατάλυση παραγωγής Η2 χαμηλών θερμοκρασιών, στη σύνθεση και χαρακτηρισμό υβριδικών υλικών, καταλυτικών υλικών

40/100

Ερευνητική, εργαστηριακή εμπειρία στη χρήση φασματοσκοπικών τεχνικών (FTIR)

25/100

Ερευνητική, εργαστηριακή εμπειρία στη χρήση αναλυτικών τεχνικών (χρωματογραφία στήλης, GC, MS)

25/100

  • Synthesis of Substrate-Specific Molecular Catalysts.
  • Synthesis of hybrid nanocatalysts.
  • Physicochemical Characterization.
  • Catalytic evaluation & optimization.
  • Dissemination of results.
e-max.it: your social media marketing partner