Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4769/2023
27-01-2023
06-02-2023
ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (FOODBIOMES) - ΥΠΟΕΡΓΟ 2: FOODBIOMES-ΠΙ
82885

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Χημείας ή Βιολογίας ή Συναφούς αντικειμένου

ON/OFF

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με κατεύθυνση Χημείας ή Βιολογίας ή συναφούς αντικειμένου

ON/OFF

Εμπειρία συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με λειτουργικά τρόφιμα και ανθρώπινο μικροβίωμα

ON/OFF

Δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις σε Εθνικά/Διεθνή Περιοδικά ή Συνέδρια όπου γίνεται αξιολόγηση αντιοξειδωτικής κατάστασης λειτουργικών τροφίμων

5 μονάδες ανά δημοσίευση, μέγιστη βαθμολογία: 30 μονάδες

Γνώση Χρήσης Η/Υ (επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικά φύλλα, υπηρεσίες διαδικτύου)

ON/OFF

Καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

ON/OFF

Αντικείμενο σύμβασης 1 (Συμμετοχή στο ΠΕ 1): «Οργάνωση και διαχείριση έργου».

Αντικείμενο σύμβασης 2 (Συμμετοχή στο ΠΕ 2): «Εξοπλισμός και οργάνωση εργαστηριακής υποδομής».

Αντικείμενο σύμβασης 3 (Συμμετοχή στο ΠΕ 3): «Αξιοποίηση ώριμων αποτελεσμάτων».

Αντικείμενο σύμβασης 4 (Συμμετοχή στο ΠΕ 4): «Κοινές ερευνητικές δράσεις».

Αντικείμενο σύμβασης 5 (Συμμετοχή στο ΠΕ 6): «Οργάνωση και ενίσχυση της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υποδομής».

e-max.it: your social media marketing partner