Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4445/2023
26-01-2023
06-02-2023
ΜΠΟΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Καινοτόμες ζωοτροφές με άλευρα εντόμων, τα οποία θα εκτρέφονται σε υπόστρωμα εμπλουτισμένο με λειτουργικά συστατικά αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών της Ελληνικής χλωρίδας, για εκτρεφόμενες τσιπούρες, ορνίθια και χοιρίδια (InsectFeedAroma)
61292

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο στη Βιολογία ή στη Γεωπονία (Κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής) ή στην Κτηνιατρική ή σε Βιοιατρικές επιστήμες ή σε Επιστήμες Τροφίμων

ON/ΟFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε τεχνικές Μοριακής Βιολογίας

ON/ΟFF

 

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση Αγγλικής γλώσσας

Άριστη γνώση: 100 Μονάδες
Πολύ καλή γνώση: 80 Μονάδες
Καλή γνώση: 50 Μονάδες

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

10 Μονάδες

Επιστημονικές παρουσιάσεις σε έγκριτα επιστημονικά συνέδρια με κριτές

10 Μονάδες για κάθε παρουσίαση

Δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά με κριτές

10 Μονάδες για κάθε δημοσίευση

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα πραγματοποιηθεί προσωπική συνέντευξη:

0-30 μονάδες

Διερευνώνται: α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης: 0-10 μονάδες,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα: 0-10 μονάδες και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης: 0-10 μονάδες

  • Διερεύνηση της χρήσης σιτηρεσίων με προσθήκη δύο διαφορετικών συγκεντρώσεων εμπλουτισμένου εντομάλευρου στις αποδόσεις εκτρεφόμενης τσιπούρας, κρεοπαραγωγών ορνιθίων και παχυνόμενων χοιριδίων (ΕΕ2)
  • Διερεύνηση της επίδρασης των σιτηρεσίων με προσθήκη δύο διαφορετικών συγκεντρώσεων εμπλουτισμένου εντομάλευρου σε δείκτες υγείας και ευζωίας της εκτρεφόμενης τσιπούρας, κρεοπαραγωγών ορνιθίων και χοιριδίων (ΕΕ3).
  • Ανίχνευση του μικροβιώματος του εντέρου χρησιμοποιώντας αλληλουχία 16S με μεταγενετική ανάλυση νέας γενιάς σε εναλλακτικά συστήματα διατροφής της τσιπούρας, των κρεοπαραγωγών ορνιθίων και των χοιριδίων (ΕΕ4).
  • Διερεύνηση της επίδρασης των σιτηρεσίων με προσθήκη δύο διαφορετικών συγκεντρώσεων εμπλουτισμένου εντομάλευρου στη χημική σύσταση, αντιοξειδωτική ικανότητα, ποιοτική ανάλυση και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του κρέατος της εκτρεφόμενης τσιπούρας, κρεοπαραγωγών ορνιθίων και χοιριδίων (ΕΕ5).
  • Επίδραση των σιτηρεσίων με προσθήκη δύο διαφορετικών συγκεντρώσεων εμπλουτισμένου εντομάλευρου στην ανάλυση του κύκλου του άνθρακα και την οικονομικότητα εκτροφών τσιπούρας, κρεοπαραγωγών ορνιθίων και χοιριδίων (ΕΕ6).
e-max.it: your social media marketing partner