Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4030/2023
23-01-2023
02-02-2023
ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
82865

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Βασικός τίτλος σπουδών στην περιοχή των Θετικών Επιστημών ή Επιστημών Υγείας (μονάδες ανάλογα με τον βαθμό πτυχίου)

5 έως 10 μονάδες

Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών (ή Βεβαίωση περάτωσης Διδακτορικής Διατριβής) στην περιοχή των Θετικών Επιστημών ή Επιστημών Υγείας

ON-OFF

Εμπειρία σε ερευνητικό εργαστήριο σε μεθοδολογίες Μοριακής ή Κυτταρικής Βιολογίας ή Βιοχημείας κατά τη διάρκεια μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών (μονάδες ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησης)

2 έως 10 μονάδες (2 μονάδες ανά εξάμηνο ερευνητικής απασχόλησης, με μέγιστη βαθμολογία: 10 μονάδες)

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια στην περιοχή της Μοριακής ή Κυτταρικής Βιολογίας, Μικροβιολογίας, ή Βιοχημείας

5 μονάδες ανά Δημοσίευση (σε έγκριτο διεθνές περιοδικό), 2 μονάδες ανά Ανακοίνωση (σε Συνέδριο) (με μέγιστη βαθμολογία τις 20 μονάδες)

Δομική-λειτουργική ανάλυση διαμεμβρανικών μεταφορέων του ανθρώπινου μικροβιώματος που συνδέονται με χημειοανθεκτικότητα έναντι του φαρμάκου gemcitabine (ΕΕ1).

e-max.it: your social media marketing partner