Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4022/2023
23-01-2023
02-02-2023
ΠΑΤΑΚΙΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Βιολογική αντιμετώπιση του Ημιπτέρου Halyomorpha halys με την χρήση του Εμπορικού Σκευάσματος Velifer σε καλλιέργεια Actinidia callosa στην Περιοχή Άρτας και σε εφαρμογή επένδυσης βαμβακόσπορου
61391

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Ερευνητική εμπειρία στους Εντομοπαθογόνους Μύκητες

Η μη πλήρωση του κριτηρίου καθιστά την πρόταση απορριπτέα ON/OFF

Δημοσιεύσεις σχετικές με το υπό ανάθεση έργο

Η μη πλήρωση του κριτηρίου καθιστά την πρόταση απορριπτέα ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πτυχίο Γεωπονίας, Βιολογίας ή Χημείας ή άλλο ισότιμο και αντίστοιχο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής

25 μονάδες

Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε αντικείμενο συναφές με το υπό ανάθεση έργο

35 μονάδες

Ερευνητική εμπειρία στην Βιολογική Αντιμετώπιση

15 μονάδες

Γνώση αγγλικής γλώσσας

Καλή: 10 μονάδες

Πολύ καλή:15 μονάδες

Άριστη: 20 μονάδες

Γνώση Η/Υ

5 μονάδες

Θα αξιολογηθούν οι απομονώσεις των μυκήτων των εμπορικών σκευασμάτων και του άγριου στελέχους σε εργαστηριακές και πραγματικές συνθήκες, θα αξιολογηθεί και η ενδοφυτικότητα τους ενώ θα αξιολογηθεί εργαστηριακά η συνδυαστική εφαρμογή του προαναφερόμενων σκευασμάτων της εταιρείας Basf. Ανάλογα με το στάδιο εφαρμογής των θα γίνεται και η σχετική ταυτοποίηση τους (μοριακή ή εργαστηριακή). Κατά συνέπεια, θα αναπτυχθεί μια «βάση δεδομένων» που θα περιέχει πληροφορίες για πρωτόκολλα καλλιέργειας, την ταυτοποίηση τους σε διάφορα στάδια, καθώς και δεδομένα σχετικά με την εντομοκτόνο δράση τους με απώτερο σκοπό την βελτιστοποίηση της χρήσης τους.

e-max.it: your social media marketing partner