Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 3766/2023
23-01-2023
02-02-2023
ΤΖΟΥΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΟΜΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΩΝ - PATHAGE
82871

Α/Α

Απαιτούμενα Προσόντα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

1

Βασικός Τίτλος Σπουδών σε Θετικές Επιστήμες, Βιολογία ή Ιατρική ή άλλα συναφή επιστημονικά αντικείμενα

ΟΝ/OFF

2

Άριστη Γνώση ξένης γλώσσας: Αγγλικά

ΟΝ/OFF

 

Α/Α

Συνεκτιμώμενα Προσόντα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

1

Δημοσιεύσεις σε περιοδικά ή ανακοινώσεις σε συνέδρια

5 μονάδες ανά δημοσίευση με μέγιστη βαθμολογία τις 20 μονάδες

2

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Βιοστατιστική ή την Επιδημιολογία

5 μονάδες

3

Ερευνητική προϋπηρεσία

1 μονάδα ανά μήνα με μέγιστη βαθμολογία τις 10 μονάδες

4

Συνέντευξη
Α. Θεματική ενότητα: Κατανόηση των απαιτήσεων
της θέσης, των στόχων του έργου, ικανότητα λήψης
αποφάσεων και επινόησης εναλλακτικών λύσεων
που αφορούν την υλοποίηση του έργου.

Β. Θεματική ενότητα: Οργανωτικές ικανότητες,
επικοινωνιακές ικανότητες και ικανότητα εργασίας σε
ομάδα

Μη Γνώστης - 0
Εισαγωγικές Γνώσεις – 5
Ενδιάμεσο επίπεδο - 10
Ικανός – 15

Μη Γνώστης - 0
Εισαγωγικές Γνώσεις – 5
Ενδιάμεσο επίπεδο - 10
Ικανός – 15

  • Επεξεργασία, εναρμόνιση, προτύπωση, ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των ερευνητικών δραστηριοτήτων που περιγράφονται στο φυσικό αντικείμενο (ΠE1 – ΠΕ3).
e-max.it: your social media marketing partner