Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 782/2023
04-01-2023
16-01-2023
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
82918

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο Βιολόγου ή Χημικού ή Χημικού Μηχανικού ή συναφούς ειδικότητας

Βαθμός Χ 2 μονάδες (μέγιστη βαθμολογία: 20 μονάδες )

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε Βιολογικές Τεχνολογίες

ON/OFF

Εργαστηριακή εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους στον σχεδιασμό και τη βελτιστοποίηση βιοδιεργασιών (ακινητοποίηση ενζύμων, νανοβιοκατάλυση, βιοαντιδραστήρες) (που να αποδεικνύεται π.χ. με βεβαίωση επιστημονικά υπευθύνου ή διευθυντή εργαστηρίου, με συμβάσεις, κ.λπ.)

ON/OFF

Γνώση Αγγλικής Γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον Β2)

10 μονάδες (καλή γνώση)

15 μονάδες (πολύ καλή γνώση)

20 μονάδες (άριστη γνώση)

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εξειδίκευση σε ενζυμικά καταλυόμενες διεργασίες με υδρολυτικά ένζυμα (που να αποδεικνύεται με τουλάχιστον 2 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή βιβλία, ή με συμβάσεις διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους σε σχετικά ερευνητικά προγράμματα/υποτροφίες ή βεβαίωση επιστημονικά υπευθύνου ή διευθυντή εργαστηρίου για εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους)

0-20 μονάδες

Γνώση ανάλυσης βιομορίων, πεπτιδίων και πρωτεϊνών με χρωματογραφία υψηλής απόδοσης και φασματοσκοπία υπερύθρου (που να αποδεικνύεται με τουλάχιστον 2 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή βιβλία, ή με συμβάσεις διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους σε σχετικά ερευνητικά προγράμματα/υποτροφίες, ή βεβαίωση επιστημονικά υπευθύνου, ή διευθυντή εργαστηρίου για εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους)

0-20 μονάδες

Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά ή Βιβλία (Διεθνείς Εκδόσεις)/ Ανακοινώσεις (προφορικές ή/και αναρτημένες) σε Εθνικά και Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια συναφείς με το επιστημονικό πεδίο του αντικειμένου της θέσης

Αριθμός δημοσιεύσεων Χ 4 μονάδες, Αριθμός παρουσιάσεων σε συνέδριο Χ 2 μονάδες (μέγιστη βαθμολογία: 20 μονάδες)

Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση διατροφικής παρέμβασης με το καινοτόμο μπιφτέκι. Αξιολόγηση διατροφικής αξίας των καινοτόμων προϊόντων και σύγκριση με τα συμβατικά (συμμετοχή στην Ενότητα Εργασίας ΕΕ5).

e-max.it: your social media marketing partner