Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 67177/2022
22-12-2022
02-01-2023
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Η υποστήριξη των ενδιαφερόμενων μελών για την αντιμετώπιση της στρατηγικής καινοτομίας στο τομέα του τουρισμού σε περιφερειακές, απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές με ανθεκτικές προσφορές κληρονομιάς και επενδύσεις βάσει θέσεων στις Πολιτιστικέ
60831

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Εν ενεργεία φοιτητής/τρια του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ON/OFF

Καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία στην επεξεργασία φωτογραφικού & πολυμεσικού υλικού προκειμένου να μπορεί να περιληφθεί σε εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας

• Έως 6 μήνες: 5 μονάδες

• >6 μήνες έως 1 έτος: 10 μονάδες

• >1 έως 3 έτη: 15 μονάδες

Εμπειρία στην χρήση, ανάπτυξη και δημιουργία εφαρμογών επαυξημένης/ εικονικής πραγματικότητας

• Έως 6 μήνες: 5 μονάδες

• >6 μήνες έως 1 έτος: 10 μονάδες

• >1 έως 3 έτη: 15 μονάδες

Βαθμολογικός Μέσος όρος μαθημάτων

Μέσος όρος

Πλήθος Περασμένων Μαθημάτων τμήματος

Αριθμός Μαθημάτων * 0,4 μονάδες

Υποστήριξη της ομάδας έργου στον προγραμματισμό και ανάπτυξη εφαρμογών Επαυξημένης Πραγματικότητας (ΠΕ5).

e-max.it: your social media marketing partner