Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 67092/2022
22-12-2022
02-01-2023
ΓΚΩΛΕΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
83205

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών ή αντίστοιχο

ON/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις θετικές ή οικονομικές επιστήμες ή αντίστοιχο

ON/OFF

Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας – επίπεδο Γ2

ON/OFF

Πιστοποιημένες γνώσεις χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Προϋπηρεσία σε έργα ή δομές σχετικά με την προώθηση της  απασχόλησης – σταδιοδρομίας, της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας  

1 μονάδα ανά μήνα εμπειρίας

Μέγιστη Βαθμολογία: 25 μονάδες

Συνέντευξη

 

Κριτήρια Αξιολόγησης Συνέντευξης:

-       Επικοινωνιακές Ικανότητες

-       Οργανωτικές Ικανότητες

-       Ικανότητα Εργασίας σε ομάδα

-       Γνώση Επιστημονικής Περιοχής Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας

0-2,5 μονάδες για κάθε κριτήριο. Μέγιστη Βαθμολογία: 10 μονάδες

  • Δράσεις Ωρίμανσης – Επώασης και Συμβουλευτική (ΠΕ3).

Συγκεκριμένα το αντικείμενο περιλαμβάνει τη λειτουργία σημείου επαφής επιχειρηματικότητας, συμβουλευτική επιχειρηματικότητας, ανάπτυξη δικτύου μεντόρων και δράσεις επιχειρηματικής αναζήτησης/διερεύνησης (Αντένα Άρτα/Πρέβεζα).

  • Οργάνωση και υποστήριξη των εργασιών της δομής (ΠΕ4).

Συγκεκριμένα το αντικείμενο περιλαμβάνει δράσεις δικτύωσης και συμμετοχή στη διοίκηση και διαχείριση έργου (Αντένα Άρτα/Πρέβεζα).

e-max.it: your social media marketing partner